Optima

Mars 2020

27.03.2020

Ebba och Optima samarbetar i bostadsproduktion på Timotejvägen

Fastighets Ab Ebba uppför tillsammans med Optima samkommun 14 hyresbostäder på Timotejvägen 4 i Jakobstad.

Radhusen planeras av NK Project i Jakobstad.

Nybyggnationen består av 7 huskroppar och sammanlagt 14 bostäder. Bostäderna är i storleken 44 - 77 m2 och
består av bostäder med allt från ett till tre sovrum. Bostäderna byggs i ett plan med biltak i anslutning till
bostaden.

- I första hand är det fråga om rekryteringsbostäder med tidsbundna kontrakt för att tillmötesgå
arbetsmarknadens behov på bostäder för inflyttare, berättar Ebbas VD Åsa Björkman. Får man jobb på orten
skall man bekymmersfritt och snabbt kunna hyra en modern bostad, förklarar Åsa vidare.

- Projektet utförs som ett undervisningsprojekt och framskrider etappvis. Totalt kommer byggnadstiden att pågå
under ca 5 års tid. För Optima är upplägget det bästa möjliga i och med att tidtabellen inte pressas. Vi ser fram
emot samarbetet, säger Optima samkommuns direktör Max Gripenberg.

Med förbehåll för bygglov sker byggstarten till hösten och de första fyra bostäderna blir klara i maj 2022.

 

Timotejvägen1

Timotejvägen2

Timotejvägen3

 

23.03.2020

Läroavtal under coronatider

Vi på Optima fortsätter att stöda våra läroavtalsstuderande även under pågående undantagstider. Vi är alla i arbete och nås via telefon och e-post. Ingen personal finns vid Optimas enheter och all närundervisning är inhiberad tills vidare.

Meddela din arbetslivskoordinator vid Optima om något ändras med ditt läroavtal, exempelvis om du blir permitterad, om ditt läroavtal förlängs eller om något ändrar kring handledningen på din arbetsplats.

Din handledare från Optima handleder dig på distans och godkänner din plan för yrkesprov. Du kan avlägga yrkesprov, som bedöms av arbetsplatsens bedömare, men läraren kommer inte att fysiskt finnas på plats. I de fall där Optima köper en bedömare till arbetsplatsen, är det möjligt att även denna bedömning sker på distans. Efter genomfört yrkesprov diskuterar läraren med din bedömare och fastställer vitsord.

Ifall du har frågor, ta kontakt med din arbetslivskoordinator:

Annakarin Kyheröinen (044-7215 361)
Björn Ahlvik (044-7215 261)
Carin Hagman (044-7215 340)
Carina Nordman-Byskata (044-7215 202)
Conny Englund (044-7215 294)
Kerstin Ström (044-7215 307)
Maria Wirtanen (044-7215 333)

Om du har frågor kring gemensamma ämnen, kontakta studiekoordinator Lotta Seymour (044-7215 260) 

16.03.2020

Distansstudier under tiden 18.3-13.5.2020 

Optima övergår till distansstudier åtminstone under tiden 18.3-13.5.2020

Regeringen gav idag 16.3.2020, anvisningar kring ordnande av undervisningen inom yrkesutbildningen, för att stoppa spridningen av corona-viruset. De centrala anvisningarna innebär att utbildningsanordnarna avbryter närundervisning och övergår till distansundervisning åtminstone t.o.m. 13.5.2020. Dessa arrangemang träder i kraft 18.3.2020.

VANLIG SKOL- OCH ARBETSDAG TI 17.3.2020!

TIsdagen den 17.3.2020 förbereds studerande inför distansstudierna.

Studerande, som är på utbildningsavtal och läroavtal på en arbetsplats, fortsätter enligt avtal, under förutsättning att arbetslivet inte ger andra anvisningar.

 

 

 

02.03.2020

Coronavirus - anvisningar

Skolan har startat normalt efter sportlovet enligt schema.

Den som har rest i Coronavirusdrabbade områden och har symptom som kan tyda på Coronavirus, ombeds följa instruktionerna på sitt eget sjuvårdsdistrikts webbplats:

Jakobstad och Nykarleby: Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
Vasa: Vasa Centralsjukhus
Pargas: Social- och hälsovårdstjänster
Helsingfors: Helsingfors stad, social- och hälsovård
Borgå: Social- och hälsovårdstjänster
Allmänt: Institutet för hälsa och välfärd.

Den som inte har rest i områden med Coronavirusepidemi eller som inte är sjukkommer till skolan helt vanligt!

Råd med tanke på Coronaviruset: var extra noga med hand- och hosthygien. Tvätta händerna med tvål. Hosta i engångsnäsduk eller armvecket.

Om det blir aktuellt med mer information, sänds den ut via Wilma.


Corona

 

 

 

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera