Optima

Arbetslivsarenan - En plattform för kompanjonskap

Nu tar vi nästa steg i vårt samarbete med arbetslivet. Kort gemensam info och sedan dialog i mindre grupper fokuserad på just din bransch!

Torsdag 31.10.2019 kl. 15-17 vid Optima Arenan, Trädgårdsgatan 30

Från arbetslivssamarbete till kompanjonskap i växelverkan

  1. Kaffe och tilltugg
  2. Vad är kompanjonskap i växelverkan? Aktörer och nivåer
  3. Prisutdelning inom läroavtalsverksamheten
  4. Info om olika sätt att samarbeta;
    1. 30.1.2020 OptiCareer Day
    2. OpenDay och OpenPartner
  5. Info om arbetsplatshandledarutbildning
  6. Dialogen fortsätter sedan i mindre grupper. Tillsammans bildar vi utvecklingsteam för yrkeskompetenser i regionen.

 

VÄLKOMNA ATT DELTA OCH UTVECKLA!

 

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera