Optima

Andningsskydd används vid Optima

Vasa sjukvårdsdistrikt gav 2.10.2020 en stark rekommendation om användning av andningsskydd i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet. Denna rekommendation omfattar även yrkesläroanstalter, alltså även Optimas lärmiljöer och gemensamma utrymmen, gemensamma utrymmen i studiebostäder och elevhem.

Vi påminner också om att hålla säkerhetsavstånd och vara noggrann med handhygien. 

 

 

 

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera