Optima

Finlands bästa yrkesutbildning

Optima är för sjunde året i rad och åttonde gången sammanlagt, rankad som Finlands bästa yrkesutbildare av Undervisnings- och kulturministeriet för år 2017. Framgångarna är ett resultat av ett utmärkt samarbete med arbetslivet i regionen samt motiverade studerande och engagerade medarbetare. Europeiska kommissionen har utnämnt Optima till Europas innovativa och utmärkta yrkesutbildare 2016.

Optima ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet. Utbildningarna är i huvudsak svenskspråkiga, men en linje inom den grundläggande yrkesutbildningen och delar av vuxenutbildningen är finskspråkiga. Arbetslivstjänsterna är naturligtvis tvåspråkiga, likaså fest-, seminarie-, restaurang- och cateringverksamheten. Vi verkar i första hand i Jakobstadsregionen i Österbotten men genom den yrkesinriktade specialundervisningen finns vi i hela Svenskfinland.

Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.