Optima

Projekt och utveckling

Optimas projektverksamhet deltar aktivt i utvecklingen av yrkesutbildningen genom olika typer av nationell och internationell finansiering. Projektverksamheten planerar, koordinerar och är med i genomförandet av olika typer av projekt. Varje projekt har egna målsättningar, ansvars- och resurspersoner, administration, budget och finansiering. Projekten stöder och främjar förverkligandet av Optimas strategier och målsättningar och fungerar som resurs i Optimas långsiktiga och målinriktade utvecklingsarbete.

Kontakt:
Projektansvarig Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi


Kvalitet
Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

Sök till Optima

Läs mera

Vux-kurser

Läs mera