Optima

Yrkesinriktad specialundervisning

Optima är den enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalten i Finland  och våra uppgifter är att ordna yrkesinriktad specialutbildning, ordna handledande utbildning samt fungera som kompetenscenter för utveckling av specialundervisningen på andra stadiet.

Vad innebär yrkesinriktad specialundervisning?

Små undervisningsgrupper • speciallärare • skolgångsbiträden • individuella mål • individuell undervisning • utökad elevvård • boendeträning • fostran till självständighet • tillgång till terapier.

Grundexamensinriktad specialundervisning

För de studerande som behöver särskilt stöd i sina studier inom den grundexamensinriktade undervisningen ordnas specialundervisningen oftast som ett tillägg till den allmänna undervisningen, individuellt eller i liten grupp. Speciallärare finns tillgängliga för studerande på Optimas alla olika adresser.

Kvalitet

Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

I hela Svenskfinland

Undervisningen finns på 11 verksamhetspunkter runt om i Svenskfinland:

 1. Bilservicelinjen i Jakobstad
 2. Fastighet, catering, artesan trä och textil Nykarleby
 3. Hus- och hemservice i Jakobstad
 4. Fastighetslinjen i Vasa
 5. Telma i Jakobstad
 6. Telma i Nykarleby
 7. Telma i Vasa
 8. Telma i Pargas
 9. Telma i Helsingfors
 10. Telma i Borgå
 11. Valma-OptiMax i Jakobstad

 

"Saker får ta sin tid. Man kan inte pressa fram en utveckling. Tid behövs för att utveckla både rötter och vingar."
REKTOR SIXTEN SNELLMAN
Tfn (06) 7855 611
Mobil 044 7215 210
sixten.snellman@optimaedu.fi

Blogg

Studerandena i Nykarleby bloggar på https://optinyk.wordpress.com/

Sök till Optima

Läs mera