Optima

Elevhemmen i Nykarleby

Studerandena i Nykarleby har möjlighet att bo i elevhemmet i den vackra åmiljön vid skolan på Åminnevägen eller nära naturen på Hjortrongränd. Vi bjuder på en rik gemenskap tillsammans med andra jämnåriga och ger en stor portion fostran. 

Ungdomarna bor i en gruppbostad eller i egen lägenhet. Det är ett stort steg att flytta till elevhemmet, men det hjälper studerandena i deras utvecklingen till större självständighet. Handledande personal finns hela tiden på plats för att hjälpa till med utvecklingen. Det finns alltid någon vuxen att diskutera med.  

Studerandena lär sig att bemöta andra med hänsyn och respekt. Vi fostrar till goda rutiner och sätter tydliga gränser. Det finns kompisar att umgås med och fritiden kvällstid fylls med fritidsaktiviteter. Studerandena får också delta i vanliga hemsysslor som ska utföras på elevhemmet, allt i syfte att klara sitt egna boende så självständigt som möjligt när skoltiden är slut. Efter flera år på elevhemmet är det naturligt att flytta till lämpligt boende.

Studerande vid elevhemmen i Nykarleby betalar en måltidsavgift på 170 euro/månad. Ansökan om plats i elevhemmet görs i samband med studieplatsansökan.

"Först känns allting nytt och kanske lite ovant, men med handledarnas hjälp brukar man snabbt börja känna sig hemmastadd.  Handledarna följer eleverna till och från skolan de första dagarna tills skolvägen blir bekant. Trygghet är viktigt för att kunna lära sig nya saker. Efter skoldagen är eleverna med och sköter en del vardagssysslor som städning, diskning och bykning vid elevhemmet. Det är roligt med olika fritidshobbyn och att få och umgås med nya vänner."
HANDLEDARNA PÅ ELEVHEMMEN

Åminnevägens elevhem
Åminnevägen 2
66900 Nykarleby
Tfn (06) 722 1536
Karta

Hjortrongränds elevhem
Hjortrongränd
66900 Nykarleby
Tfn( 06) 722 1570
Karta

Sök till Optima

Läs mera