Optima

Elevhemmen i Nykarleby

Studerandena i Nykarleby har möjlighet att bo i elevhemmet i den vackra åmiljön vid skolan på Åminnevägen eller nära naturen på Hjortrongränd. Vi bjuder på en rik gemenskap tillsammans med andra jämnåriga och ger en stor portion fostran. 

Ungdomarna bor i en gruppbostad eller i egen lägenhet. Det är ett stort steg att flytta till elevhemmet, men det hjälper studerandena i deras utvecklingen till större självständighet. Handledande personal finns hela tiden på plats för att hjälpa till med utvecklingen. Det finns alltid någon vuxen att diskutera med.  

Studerandena lär sig att bemöta andra med hänsyn och respekt. Vi fostrar till goda rutiner och sätter tydliga gränser. Det finns kompisar att umgås med och fritiden kvällstid fylls med fritidsaktiviteter. Studerandena får också delta i vanliga hemsysslor som ska utföras på elevhemmet, allt i syfte att klara sitt egna boende så självständigt som möjligt när skoltiden är slut. Efter flera år på elevhemmet är det naturligt att flytta till lämpligt boende.

Studerande vid elevhemmen i Nykarleby betalar en måltidsavgift på 160 euro/månad. Ansökan om plats i elevhemmet görs i samband med studieplatsansökan.

"Den första tiden sitter vi ibland på sängkanten och lyssnar. Vi följer dem till skolan och hem igen så att de säkert hittar. Samma gäller dem som flyttar till en träningslägenhet, de får det stöd de behöver. Trygghet är viktigt för att kunna lära sig nya saker. [...] Skolan tar energi och elevhemstiden ska vara en rolig tid. Det är kanske första och sista gången som de får vara med om något liknande. Att ha vänner så nära intill och få nya vänner."
HANDLEDARE MAIRE GÄDDA
Hjortrongränds elevhem

Åminnevägens elevhem
Åminnevägen 2
66900 Nykarleby
Tfn (06) 722 1536
Karta

Hjortrongränds elevhem
Hjortrongränd
66900 Nykarleby
Tfn( 06) 722 1570
Karta

Sök till Optima

Läs mera