Optima

Hur söka till Optimas yrkesinriktade specialundervisning?

Antagna studerande till yrkesinriktad specialundervisning

Antagningsresultaten är klara för de studerande som påbörjar sin utbildning hösten 2017. Namnen publiceras inte. Ett brev postades till de antagna onsdag 14.6.2017. Den som antagits ska senast 27.6.2017 tacka ja eller nej till studieplatsen.

Om du blev utan studieplats kan du kontakta rektor Sixten Snellman, tfn 044 7215 210, för närmare information om eventuella lediga studieplatser och direktansökan till dem.

Gemensam ansökan

Till yrkesinriktad specialundervisning som börjar hösten 2017, sökte du via www.studieinfo.fi 15.3 – 5.4.2017.

Bilagor (B-intyg, utlåtande av speciallärare vid sändande skola samt individuell plan) skickas in till Optima, Åminnevägen 2A, 66900 NYKARLEBY inom ansökningstiden.

Tilläggsuppgifter: Utbildningsledare Kristina Kullas-Norrgård, tfn 044-7215616, kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Vi önskar att ni tar kontakt med oss på skolan eller de olika linjerna för att besöka oss och diskutera olika arrangemang. Provdagar ordnas på utbildningarna vid de olika verksamhetspunkterna i Svenskfinland. Inom yrkesinriktad specialundervisning utgör provdagarna en viktig del vid bedömningen av förutsättningarna för studier. Målsättningen är att hitta utbildning på rätt nivå för varje studerande. Elevhemsplatser kan ordnas vid några av våra linjer.


Du kan söka till våra utbildningslinjer under andra tider av året och ifall vi har lediga studieplatser kan vi ta in nya studerande även under läsårets gång. Du använder samma ansökningblankett för att söka till alla våra linjer runt om i Svenskfinland.

Vi erbjuder en utbildning på andra stadiet för de som behöver en utbildning med anpassade mål och har behov av särskilda stödåtgärder för att klara studierna. Våra målsättningar är att ungdomarna efter avslutad utbildning skall ha ett arbete enligt förmåga, ett tryggt boende och en meningsfull fritid. Ifall studierna av olika orsaker blir för svåra enligt kraven för grundexamensinriktade studier utgör vi alltså ett alternativ. Våra utbildningslinjer finns i Österbotten, Åboland och Nyland.

"Att varje studerande hittar en utbildning där de rätta kraven ställs och att varje studerande har möjlighet att utvecklas och lyckas, det ger mig min arbetsglädje."
UTBILDNINGSLEDARE KRISTINA KULLAS-NORRGÅRD

Välkommen att söka till Optima!

Sök till Optima

Läs mera