Optima

Kök, textilhantverk, träarbete och fastighet

Optima, Åminnevägen 2 A, Nykarleby

Grundexamen / Delar av grundexamen / Betyg

När du studerar inom den yrkesinriktade specialundervisningen planeras studierna enligt dina individuella förutsättningar. De yrkesinriktade studierna är uppbyggda så att du kan avlägga en hel examen. Om studieupplägget avviker från examen får du betyg på slutförda studier.

Den personliga studieplanen och den individuella planen styr dina studier och planeringen görs enligt dina behov oavsett vilken linje du väljer. Vi sätter stor vikt vid livskompetens och sociala färdigheter. Vi arbetar för personlig mognad och färdigheter som behövs i arbetslivet.

För att lära sig självständighet i vardagen tränar alla också på vardagsfärdigheter, sociala färdigheter och samhällsfärdigheter. Yrkesämnen genomförs i huvudsak genom praktiskt arbete. På alla linjer jobbar vi utgående från dina egna resurser och behov.

I studierna ingår lärande i arbetet (LIA). Perioderna av inlärning i arbetet gör du i huvudsak på din egen hemort.

Kök (Catering): Grundexamen inom hotell-, restaurang och catering 180 kp

Textilhantverk: Grundexamen inom artesan (textilhantverk) 180 kp

Träarbete: Grundexamen inom artesan (träarbete) 180 kp

Fastighet: Grundexamen inom fastighetsskötsel 180 kp

Boende och jobb

Behöver du elevhemsplats under studietiden hjälper vi till, på elevhemmen finns alltid handledande personal på plats. Efter avslutad utbildning får du betyg. Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din framtid med arbete, boende och fritid efter utbildningen.

Ta initiativ, var noggrann, be om hjälp

"På Prevex finns det många arbetsområden. Arbetet är varierande i och med att vi har flera avdelningar. Studerande från Optima har främst arbetat med enklare monteringsjobb. För att jobba hos oss behöver du kunna ta egna initiativ, vara noggrann och våga be om hjälp när det behövs. I arbetet jobbar du tillsammans med andra och det är viktigt att kunna samarbeta med olika människor och att hålla tider."
NICLAS CALDÉN
Fabrikschef, Prevex, Nykarleby

Blogg

Studerandena i Nykarleby bloggar på https://optinyk.wordpress.com/

yrkesutbildning, optima, specialundervisning, specialutbildning, Jakobstad, Svenskfinland, Nykarleby, utbildning, andra stadiet, kompetenscenter, österbotten

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare Kristina Kullas-Norrgård
Tfn (06) 7855 620
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi
 

Sök till Optima

Läs mera