Optima

Hus- och hemservice

Optima, Lannäslund 1, Jakobstad

Grundexamen / Delar av grundexamen / Betyg inom rengöringsservice

Hus- och hemservicelinjen passar för dig som trivs med praktiskt arbete. Du kan studera på den nivå som passar dig i en liten grupp. Du får utbildning för att bli lokalvårdare. Du får studera ämnen som städmetoder, ergonomi, materialkunskap, matlagning och servering. Du får också studera bland annat modersmål, matematik, språk och samhällskunskap. Yrkesämnen genomförs i huvudsak genom praktiskt arbete. Målen är yrkeskunskap, personlig mognad och sund självkänsla. Vi tränar på att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp. Du tränar också på att ta egna initiativ.

Studierna består av 180 kompetenspoäng av vilka en del genomförs i form av lärande i arbete (LiA) på olika arbetsplatser.

Behöver du elevhemsplats under studietiden hjälper vi till.

Efter studierna

Efter att du är klar med dina studier kan du arbeta till exempel som lokalvårdare, inom tvätteribranschen eller i enklare köks- och serveringsuppgifter. Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din fr amtid med arbete, boende och fritid efter utbildningen.

Projektfilm

Denna film har producerats inom ramen för projektet Ett yrke, din möjlighet som finansierats av Utbildningsstyrelsen. Deltagare i projektet har varit yrkesutbildarna YA!, Axxell, Inveon och Optima.

Med sikte på imponerande städservice

"Inom städservicen i Pedersöre kommun vill vi skapa trivsel för våra kunder och våra städarbetsteam. Vi satsar på hälsofrämjande, ergonomiska och bra städredskap och maskiner för vår personal. Som medarbetare i våra team är man med och utför professionell städservice för våra kunder i alla åldrar. Med positiv attityd och gott samarbete kan bra städservice utvecklas till imponerande städservice."
MONIKA ASPLUND
Kosthålls- och städchef, Pedersöre kommun

yrkesutbildning, optima, specialundervisning, specialutbildning, Jakobstad, Svenskfinland, Nykarleby, utbildning, andra stadiet, kompetenscenter, österbotten

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare Kristina Kullas-Norrgård
Tfn (06) 7855 620
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi
 

Sök till Optima

Läs mera