Optima

Fastighetsskötare

Optima, Kungsgårdsvägen 30 E, Vasa

Grundexamen / Delar av grundexamen / Betyg inom fastighetsservice

Fastighetsskötarlinjen passar för dig som trivs med praktiskt arbete både inomhus och utomhus. Du får lära dig att sköta byggnader och grönområden, utföra grundläggande reparationsarbeten och skapa en trygg omgivning för dig själv och andra.

Utbildningen är övervägande praktisk och du kan studera på den nivå som är den rätta för just dig. Målen är yrkeskunskap, personlig mognad och sund självkänsla. Vi tränar på att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp.

Studierna består av 180 kompetenspoäng av vilka en del genomförs i form av lärande i arbete (LiA) på olika arbetsplatser. Du får också studera bland annat modersmål, matematik, språk och samhällskunskap. Det är möjligt att avlägga delar av grundexamen inom fastighetsservice. Behöver du elevhemsplats under studietiden hjälper vi till.

Efter studierna

Efter att du är klar med dina studier kan du arbeta inom fastighetsservicebranschen där din uppnådda yrkeskunskap behövs. Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din framtid med arbete, boende och fritid efter utbildningen.

Projektfilm

Denna film har producerats inom ramen för projektet Ett yrke, din möjlighet som finansierats av Utbildningsstyrelsen. Deltagare i projektet har varit yrkesutbildarna YA!, Axxell, Inveon och Optima.

Med passion för trygg omgivning

”Stundars museum i Solf, Korsholm, är ett av landets största friluftsmuseer. Våra besökare vill njuta av ett äkta och välskött område som skall vara tryggt för både barn och vuxna att leka och vistas på. Därför är det viktigt att vår park med rabatter, träd och grönområden är i representativt skick.  Vi är glada och tacksamma för den yrkeskunniga hjälp vi får av Optimas studerande och lärare som röjer sly, avverkar träd och ibland hjälper till med övriga fastighetsskötseluppgifter.”
GUNILLA SAND
Verksamhetsledare, Stundars, Korsholm

yrkesutbildning, optima, specialundervisning, specialutbildning, Jakobstad, Svenskfinland, Nykarleby, utbildning, andra stadiet, kompetenscenter, österbotten

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare Kristina Kullas-Norrgård
Tfn (06) 7855 620
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi
 

Sök till Optima

Läs mera