Optima

Telma

Jakobstad: Lannäslund 1 • Nykarleby: Åminnevägen 2 A • Vasa: Kungsgårdsvägen 30 G • Pargas: Strandvägen 1 • Helsingfors: Malms Handelsväg 8B • Borgå: Brunnsgatan 37

Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv

Utbildningen finns på sju olika platser. Målen, undervisningsmetoderna och materialet individualiseras enligt de studerandes behov.

Då du studerar hos oss får du träna på färdigheter du behöver i vuxenlivet och i arbetet. Du förbereder dig på att klara ditt vuxenliv så självständigt som möjligt genom att träna på kommunikation, använda samhällsservice och uträtta ärenden samt öva på olika praktiska arbetsuppgifter. Allt du gör, gör du utgående från dina egna resurser och förutsättningar. För många innebär studierna också att man flyttar till ett eget
boende. Därför tränar du på vardagssaker som enklare matlagning, att gå till butiken, att diska och städa. Du lär dig också vad personlig hygien betyder. I utbildningsprogrammet kan du också avlägga enstaka examensdelar.

Utbildningen är övervägande praktisk och du kan studera på den nivå som är den rätta för just dig. Målen är personlig mognad, sund självkänsla och en positiv attityd till livet. Vi tränar på att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp.

Studierna är 1–3 år och omfattar 60 kp av vilka en del genomförs i form av arbetsträning då är du ute på en arbetsplats och jobbar. Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din framtid med arbete, boende och fritid efter utbildningen.

Individuellt anpassade uppgifter

"Vi har två enheter i Borgå där vi arbetar med bl.a. underleverans-, köks- städ-, textil-, trä- och keramikarbeten. Arbetsuppgifter och -tider anpassas efter var och ens förmåga och behov. Två arbetskonsulenter hjälper de som vill, att hitta ett lämpligt jobb ute i arbetslivet. Konsulenten kan också vara med en tid på den nya arbetsplatsen som stöd. Du har också möjlighet att arbeta delvis på ett vanligt jobb och resten av tiden i vår egen verksamhet.
SATU HYTTINEN
Tf. regional ledare, Kårkulla, Borgå

yrkesutbildning, optima, specialundervisning, specialutbildning, Jakobstad, Svenskfinland, Nykarleby, utbildning, andra stadiet, kompetenscenter, österbotten

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare Kristina Kullas-Norrgård
Tfn (06) 7855 620
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi
 

Sök till Optima

Läs mera