Optima

VALMA-OptiMax

Optima,Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

VALMA – OptiMax är en del av Optimas specialundervisning för ungdomar som behöver särskilt stöd. Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka studiefärdigheterna samt behöver särskilt stöd och individuell handledning för att hitta rätt bransch för fortsatta studier. Utbildningen är avsedd främst för ungdomar och unga vuxna som har slutfört den grundläggande utbildningen men som inte har en examen på andra stadiet.

Den handledande utbildningen erbjuder mångsidiga studier och varierande studiesätt. Utbildningens omfattning är 60 kompetenspoäng och består av en obligatorisk utbildningsdel, fyra valbara utbildningsdelar samt fritt valbara utbildningsdelar. För varje studerande görs upp en personlig studieplan och en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas.

Under utbildningen bekantar du dig med de olika branscherna i den grundläggande yrkesutbildningen och olika arbetsplatser. Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans planerar din framtid och dina fortsatta studier. Utbildningen skapar genom personlig mognad bättre förutsättningar för att klara en grundläggande yrkesutbildning och arbete.

Det är möjligt att efter avklarade 30 kompetenspoäng flytta över till examensinriktad yrkesutbildning, om studerande har tillräckliga förutsättningar och utbildningsanordnaren har en lämplig studieplats att erbjuda inom examensinriktad utbildning. Också studerande som genomför handledande utbildning som läroavtalsutbildning, kan flytta över till examensinriktad läroavtalsutbildning, om studerande hittar en lämplig läroavtalsplats.

Läs mera (pdf)

Projektfilm

Denna film har producerats inom ramen för projektet Las Valmas som finansierats av Utbildningsstyrelsen.

Den Valma-utbildning som läraren Monica Rosenberg Söderman och de tre studerandena berättar om har främst målgruppen unga vuxna och vuxna, i synnerhet invandrare, som behöver förbereda övergången till grundläggande yrkesutbildning. Läs mera.

Lärare Annica Finne berättar om Optimas andra Valma-utbildning som är en del av Optimas specialundervisning för ungdomar som behöver särskilt stöd, dvs. Valma-OptiMax.

Efter studierna

Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans gör upp en plan för fortsatta studier.

yrkesutbildning, optima, specialundervisning, specialutbildning, Jakobstad, Svenskfinland, Nykarleby, utbildning, andra stadiet, kompetenscenter, österbotten

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare Kristina Kullas-Norrgård
Tfn (06) 7855 620
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi
 

Sök till Optima

Läs mera