Optima

Varför söka till Optimas specialundervisning? 

Optimas yrkesinriktade specialundervisning  är den enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalten i Finland. Vi har mer än 30 års erfarenhet  och erbjuder utbildning på 11 verksamhetsställen i hela Svenskfinland. Vi står för trovärdighet, öppenhet och professionalitet.

  1. Vi jobbar enligt utbildningstrappan, vilket betyder att vi erbjuder utbildning på rätt nivå.
  2. Vi erbjuder specialpedagogiskt kunnande med 30 speciallärare.
  3. Vi har kunnig, motiverad och engagerad personal.
  4. Vi har smågruppsundervisning med individuella lösningar.
  5. Vi vill ge studerande livskompetens och beredskap att möta vuxenlivet.
  6. Vi ger våra studerande utbildningsgaranti vilket innebär att varje studerande skall ha arbete enligt förutsättningar, ett tryggt boende och en meningsfull fritid efter utbildningen.

 

"För en ledare är det gott att vara omgiven av sådana goda medarbetare som jag har. Min roll är att tillsammans med de anställda skapa en god miljö för inlärning, ge möjlighet för personalen att utvecklas och erbjuda alla våra studerande bästa möjliga växtmöjligheter. {...] Metoder och tekniker kan man lära sig medan grundläggande värderingar ligger ganska rotade. En av de viktigaste egenskaperna är att man måste vara äkta. Ungdomarna känner direkt om de som jobbar med dem tycker om dem eller inte."
REKTOR SIXTEN SNELLMAN
Tfn (06) 7855 611
Mobil 044 7215 210
sixten.snellman@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera