Optima

Hur söka till Optima?

Gemensam ansökan

Ansökningstiden för yrkes- och gymnasieutbildning som börjar hösten 2017 är 21.2–14.3.2017. Du söker till våra utbildningsprogram via gemensam ansökan (www.studieinfo.fi).

OBS
Till den yrkesinriktade specialundervisningen söker du också via www.studieinfo.fi, läs mera.
Är du intresserad av vuxenutbildning kan du läsa mer på Vuxna och arbetsliv.

Direktansökan

Om du har en yrkesinriktad grundexamen eller studentexamen från tidigare, ta kontakt och sök direkt till Optima med denna blankett.

Språkprov

Du blir kallad till ett språkprov, ifall du inte kan påvisa tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket eller har avlagt examen utomlands.

Nationellt språkprov:

  1. läsförståelse
  2. skriftlig kommunikation
  3. hörförståelse
  4. muntlig kommunikation


Antagning enligt prövning

En orsak för ansökan enligt prövning kan vara ett särskilt personligt skäl som:

  1. inlärningssvårigheter
  2. sociala skäl
  3. avsaknad av skolbetyg (från den grundläggande utbildningen)
  4. svårigheter att jämföra skolbetyg (om du söker med ett utländskt betyg)


Söker du via prövning bör du sända intyg över det du hänvisar till (läkarintyg, olika utlåtanden, betygskopior mm) inom ansökningstiden till adressen:: 

Optima
Studietorget
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

Du blir kallad till en diskussion om du har gjort ansökan via antagning enligt prövning.

Studentkvoter

Du som är student eller har en yrkesinriktad grundexamen från tidigare. Ta kontakt för närmare information om hur du kan lämna in en direktansökan. Läs mera.

Kontaktuppgifter och information om antagning:

Koordinator för studerandeservice
Sanna Björkell-Käldström
Tfn 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Lunchmeny

Läs mer