Optima

Hur söka till Optima?

Gemensam ansökan

Ansökningstiden för yrkes- och gymnasieutbildning som börjar hösten 2017 är 21.2–14.3.2017. Du söker till våra utbildningsprogram via gemensam ansökan (www.studieinfo.fi).

Studentkvoter

Förutom de grundskolbaserade platserna erbjuder vi även platser för studenter eller för sökande som fullgjort gymnasiets lärokurs inom några utbildningsprogram.


Till den yrkesinriktade specialundervisningen söker du via www.studieinfo.fi under tiden 15.3-5.4.2017, läs mera.

Till Valma , handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, söker du via www.studieinfo.fi under tiden 23.5-25.7.2017. Utbildningen ordnas vid Kredu i Nykarleby, läs mera.

Är du intresserad av vuxenutbildning kan du läsa mer på Vuxna och arbetsliv.


Direktansökan

Om du har en yrkesinriktad grundexamen eller studentexamen från tidigare, ta kontakt och sök direkt till Optima senast 28.4.2017 med denna blankett.

Språkprov

Du blir kallad till ett språkprov, ifall du inte kan påvisa tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket eller har avlagt examen utomlands.

Nationellt språkprov hålls 6.4.2017:

 1. läsförståelse
 2. skriftlig kommunikation
 3. hörförståelse
 4. muntlig kommunikation


Dina språkkunskaper anses tillräckliga, ifall du avlagt samtliga delprov på minst nivå 3 i den allmänna språkexamen i svenska. En kopia av intyget ska skickas till Optima inom ansökningstiden.

Antagning enligt prövning

En orsak för ansökan enligt prövning kan vara ett särskilt personligt skäl som:

 1. inlärningssvårigheter
 2. sociala skäl
 3. avsaknad av skolbetyg (från den grundläggande utbildningen)
 4. svårigheter att jämföra skolbetyg (om du söker med ett utländskt betyg)


Alla som söker enligt prövning våren 2017 till Optima och har oss som första ansökningsalternativ får kallelse till Nationellt prov för studiefärdigheter. Provet ordnas under tiden 18.4-8.5.2017 och görs i dataklass vid Optima. Observera att man inte kan bli underkänd i provet. Våra speciallärare instruerar vid provtillfället. Provet består av tre delar och räcker ca 1 h:

 1. visuella uppgifter
 2. matematiska uppgifter
 3. verbala uppgifter


För varje uppgift visas anvisningar samt ett eller två exempel.

Söker du via prövning bör du sända intyg över det du hänvisar till (läkarintyg, olika utlåtanden, betygskopior mm) samt kopia av ansökningsblanketten inom ansökningstiden 21.2-14.3.2017 till adressen

Optima
Studietorget
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter och information om antagning:

Koordinator för studerandeservice
Sanna Björkell-Käldström
Tfn 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Lunchmeny

Läs mer