Optima

Kombi-examen

Funderar du ännu på vad du ska göra i höst? Eller kanske du tänker kombinera yrkes- och gymnasiestudier?

Läs denna text, skriven av Sofia Ulff som blir både klädsömmare och student våren 2016. Texten publicerades i Kyrkpressen 11.2.2016.

Info

Studerande vid Optima Trädgårdsgatan 30 och Lannäslund 1, kan välja att avlägga en kombinationsexamen (yrkesinriktad grundexamen och studentexamen). Den studerande kan välja att slutföra sina studier på 3 eller 3,5 år.

Kombiämnen utgörs av modersmål, finska, engelska och kort matematik. För att du ska ha de bästa förutsättningarna för kombistudier rekommenderar vi att du har minst vitsordet 7 i respektive ämne.

Du siktar på att avlägga studentexamen och bör skriva studenten i fyra ämnen, där modersmålet är obligatoriskt. Kombistudierna sker i samarbete med Jakobstads gymnasium.

Du som siktar på att studera vidare inom en teknisk bransch kan välja att läsa enbart kort gymnasiematematik (5 kurser) vid Optima.

Kombi-examen betyder att den yrkesinriktade grundexamen kombineras med gymnasiekurser i 4 ämnen och med 3-7 kurser per ämne. Under det första året avläggs samtliga gymnasiekurser vid Optima. Under både årskurs 2 och årskurs 3 avlägger kombistuderandena en sexveckors gymnasieperiod vid Jakobstads gymnasium. När samtliga 180 kompetenspoäng är godkända och alla yrkesprov är avklarade erhåller den studerande ett yrkesinriktat examensbetyg som består av en grundexamen och ett yrkesprovsbetyg samt ett studentbetyg.

Två examina på 3 år är en utmaning som kräver både motivation, tid och arbete! Fördelen med att avlägga kombiexamen är att du får en starkare teoretisk grund för vidarestudier vid yrkeshögskola eller universitet.

I samband med att du tar emot din studieplats vid Optima, anmäler du dig till kombistudier.

Har du bra studiemotivation, är du beredd att ta ett större eget ansvar för dina studier – då är kombi rätt val för dig!

Närmare info ges av:

Ansvarig kombi-lärare Harriet Kjellman
tfn 044 7215 235
harriet.kjellman@optimaedu.fi

Studiehandledare Åsa Bodö
tfn 044 7215 260
asa.bodo@optimaedu.fi

Studiehandledare Catrin Holm
tfn 044 7215 283
catrin.holm@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Lunchmeny

Läs mer