Optima

Studerandevården

Studerandevårdens syfte är att skapa en trygg och sund studiemiljö, att främja samhörigheten och trivseln vid Optima. All personal är delaktig i det förebyggande arbetet för att främja studerandes välmående och förebygga studieavbrott.

Optima har en studerandevårdspla (pdf) för gemensam och individuellt inriktad studerandevård. Studerandevården sköts av både skolhälsovårdare och kuratorer.

Hälsovårdaren gör hälsogranskningar på samtliga nya studerande, hon har mottagning för studerande och ger stöd och hjälp i frågor som rör hälso- och sjukvård. Lättare sjukvård kan skötas på mottagningen. Social- och hälsovårdsverket ordnar läkargranskning för alla andra årets studerande.

Kuratorn stöder och hjälper studerande att få en bra balans i det dagliga livet. Hon/han finns till för studerandena i frågor som gäller identitet, utveckling, relationer, motivation och trivsel samt vid olika kriser. Kuratorn fungerar vid behov som en kontaktlänk mellan hem och skola.

Hälsovårdare Jonna Åkerlund
• tfn 050 4460 046
• Lannäslund ti kl. 8-12
• Trädgårdsgatan ti kl. 12.30-16; to kl. 8-16

Hälsovårdare Johanna Enkvist
• tfn 044 3201 381
• Trädgårdsgatan må, on kl. 8-16; fr kl. 8-14

Kurator Björn Holm
• tfn 044 7215 241
• Trädgårdsgatan: må, ti, on kl. 8-16; fr kl. 8-14
• Lannäslund: to kl. 8-16

Kurator Erika Willman
• tfn 044 7215 291
• Trädgårdsgatan må-to kl. 8-16; fr kl. 8-14

Sök till Optima

Läs mera

Lunchmeny

Läs mer