Optima

Wilma

I Wilma kan du göra kursval, följa upp dina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare. I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan via Wilma följa upp och reda ut studerandens frånvaron och kommunicera med lärare via intern post.

Använd den här länken då du vill logga in i Wilma

Lite info om hur du använder Wilma hittar du här:

Personliga användarnamn skede för skede

Wilma instruktion för vårdnadshavare

Då vårdnadshavaren har ett användarnamn

Då vårdnadshavaren saknar ett användarnamn

Om du inte har ett användarnamn och lösenord eller har andra frågor, kontakta:

Studiesekreterare Stina Hokkanen
Mobil 044 7215 280
stina.hokkanen@optimaedu.fi

Wilma-app

Nu finns en officiell Wilma-app för Windows Phone 8-datorer, -surfplattor och -telefoner. Appen är gratis och du hittar den i Windows Store t.ex. genom att skriva in sökordet "starsoft". Wilma-appar för Android och iOS kommer att släppas i ett senare skede.

Appens viktigaste egenskaper:

  1. Du kan snabbt läsa och skriva intern post och du får aviseringar om nya meddelanden på din enhet.
  2. Du ser smidigt scheman, lektionsanteckningar, provdatum och notiser. Med appen kan du däremot inte reda ut frånvaro, göra lektionsanteckningar eller se provvitsord.
  3. Du kan koppla flera Wilmakonton till appen, också då du har konton för läroanstalter som finns i olika kommuner. En vårdnadshavare kan alltså få fram alla barn och ungdomar i samma app trots att de går i skola i olika kommuner.


Anvisningar:

  1. Wilma-appen för Windows 8-telefoner: http://www.starsoft.fi/public/?q=sv/node/13913
  2. Wilma-appen för Windows 8-datorer och -surfplattor: http://www.starsoft.fi/public/?q=sv/node/13709

Sök till Optima

Läs mera

Lunchmeny

Läs mer