Optima

Information till vårdnadshavare och studiehandledare

Här hittar du infomration om vad Optima kan erbjuda ungdomar, ansökningsinfo och hur det är att studera vid Optima.

Att bli rankad som Finlands bästa yrkesutbildare åtta gånger är naturligtvis en fjäder i hatten för Optima. En stor orsak till Optimas framgångar är att vi verkar i en region där yrkesutbildning har hög status. Företagen och arbetslivet i regionen har ett förtroende för Optima och backar upp oss genom t.ex. ett bra samarbete kring LiA (lärande i arbetet).

En annan framgångsfaktor är att vi bryr oss om individen, är bra på specialundervisning och att vi har låg tröskel att ta emot vårdnadshavare och andra besökare vid Optima.

 "Optimas utgångspunkt är att erbjuda sunda och trygga lärmiljöer. Den goda atmosfären innebär deltagande, engagemang, stark gemenskap och möjligheter att påverka framtiden. Jag hoppas du kommer med och skapar den positiva atmosfären tillsammans med oss. På Optima är du inte ensam."
DIREKTÖR MAX GRIPENBERG
Mobil 044 7215 229
max.gripenberg@optimaedu.fi

Yrkesskolereformen

Info om yrkesskolereformen hittar du på Undervisnings- och kulturministeriets webbsidor http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen

Fortsatta studier

En yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen ger behörighet för studier på yrkeshögskolor och universitet.


Kvalitet

Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

Optimas vardag

Framtidens arbetstagare

Optimas lärare Pia Norrbäck-Kackur berättar om vad vi som jobbar med framtidens arbetstagare, behöver tänka på utgående från framtidsforskning och teorier om millenniegenerationen.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här