Optima

Information till vårdnadshavare och studiehandledare

Här hittar du infomration om vad Optima kan erbjuda ungdomar, ansökningsinfo och hur det är att studera vid Optima.

Att bli rankad som Finlands bästa yrkesutbildare åtta gånger är naturligtvis en fjäder i hatten för Optima. En stor orsak till Optimas framgångar är att vi verkar i en region där yrkesutbildning har hög status. Företagen och arbetslivet i regionen har ett förtroende för Optima och backar upp oss genom t.ex. ett bra samarbete kring arbetsplatsförlagd utbildning.

En annan framgångsfaktor är att vi bryr oss om individen, är bra på specialundervisning och att vi har låg tröskel att ta emot vårdnadshavare och andra besökare vid Optima.

Yrkesskolereformen

Info om yrkesskolereformen hittar du här

Fortsatta studier

En yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen ger behörighet för studier på yrkeshögskolor och universitet.


Kvalitet

Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

Film "Optimas vardag"

 

 

Framtidens arbetstagare

Optimas lärare Pia Norrbäck-Kackur berättar om vad vi som jobbar med framtidens arbetstagare, behöver tänka på utgående från framtidsforskning och teorier om millenniegenerationen.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här