Optima

Jari Lemberg från Mirka och Mats Wickman från Optima samarbetar kring utbildning.


Arbetslivstjänster - gör en kompetensinvestering hos oss!

Att satsa på att förbättra sin personals kunnande är en investering för framtiden. Genom ökat kunnande och mångkunnighet förbättras företagets konkurrenskraft. Det är en viktig uppgift för Optima att ge näringslivet servicetjänster.

Tillsammans med er och ert företag eller er organisation kartläggs och dokumenteras processerna i er verksamhet. Utifrån resultatet genomför vi en kompetenskartläggning för att kunna fastställa vilka olika delar utvecklingsarbetet ska bestå av och på vilken nivå den görs.

Flexibla utbildningspaket och utvecklingsprogram utformas för att passa både för företaget och för personalen.

Detta kan vi erbjuda:

• Information om finansieringsmöjligheter vid utbildning och utveckling.
• Kartläggning av er personals kunnande för att fastställa utvecklings och utbildningsbehov.
• Långsiktiga utbildnings- och utvecklingsprogram för upprätthållande av er personals yrkesskicklighet.
• Utarbetande av kompetensprofiler för er personal
• Kompetenskartläggning vid rekrytering
• Koncept för hur man i arbetslivet kan stöda personer som har behov av särskilda åtgärder.

Kontakta oss

Intressanta länkar:

Arbets- och näringsbyrån
Kosek
Merinova teknologicentrum
NTM-centralen i Österbotten
Näringscentralen Concordia
Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland
Tekes
Vaasan yrittäjät ry
Vasek
Viexpo
Österbottens företagarförening
Österbottens handelskammare  

SopimusPro

Logga in

Uppgifter för ett nytt läroavtal

Fyll i här

Ändringar i läroavtalet

Till blanketten

Studiesociala förmåner

Till blanketten