Optima

Välkommen till Optimas bedömarutbildning!

Välj om du kör det digitalt eller traditionellt

Du som ska fungera som bedömare i det fristående examen har rätt att bli introducerad i din uppgift. Vi på Optima har byggt upp din introduktion så att du ska kunna välja hur du tar del av det.

Vill du komma till Optima och lyssna på oss live och träffa andra bedömare kan du anmäla dig till någon av datumen här nedan. Är du den som hellre tar del av materialet när du vill är vårt digitala material säkert till nytta.

Följande datum ordnar vi bedömarutbildning på Optima, Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad:

2016
27.9.2016 kl. 12.00 - ca 14.30
8.11.2016 kl. 12.00 - ca 14.30

2017
7.2.2017 kl. 12.00 - ca 14.30
28.3.2017 kl. 12.00 - ca 14.30
9.5.2017 kl. 12.00 - ca 14.30 

Alla tillfällen startar med lunch, som vi naturligtvis bjuder på. Anmäl dig till den person vid Optima vuxenutbildning som du har haft kontakt med.

Carin Hagman, tfn 044-7215 340, carin.hagman@optimaedu.fi
Conny Englund, tfn 044-7215 294, conny.englund@optimaedu.fi
Gustav Mikander, tfn 044-7215 248, gustav.mikander@optimaedu.fi
Kerstin Ström, tfn 044-7215 307, kerstin.strom@optimaedu.fi
Maria Wirtanen, tfn 044-7215 333, maria.wirtanen@optimaedu.fi
Marina Spets, tfn 044-7215 202, marina.spets@optimaedu.fi

Digital bedömarutbildning

Det här självstudiematerialet riktar sig till dig som är arbetslivets representant som bedömare vid examenstillfälle som ordnas på arbetsplatsen. Här får du bekanta dig med bedömarens uppgifter och roll i det fristående examenssystemet.

Du som är arbetslivets representant som bedömare, är sakkunnig inom din egen bransch. Du känner till vardagen i arbetet och vad som krävs av yrkesutövaren. Uppgiften som bedömare kan till en början kännas svår, men oftast är den dock givande. Genom att delta i processen kring examenstillfället, får du också utveckla ditt eget kunnande och samtidigt vara med och inspirera hela arbetsgemenskapen i utvecklingsarbetet på din arbetsplats.

Vi rekommenderar att du deltar i den gruppvisa introduktionen och utbildningen av bedömare som ordnas vid Optima, och som stöd och komplement på egen hand bekantar dig med detta material. Självstudiematerialet kan även tillämpas utan gruppvis introduktion och utbildning.

Materialet är uppdelat i 25 delar. För varje del hittar du en huvudtext, en video med en kort sammanfattning och tre självstudiefrågor med tillhörande svar.

 

  Nästa

SopimusPro

Logga in

Uppgifter för ett nytt läroavtal

Fyll i här

Ändringar i läroavtalet

Till blanketten

Studiesociala förmåner

Till blanketten