Optima

Aktuella certifikatkurser

Optimas vuxenutbildning ordnar förutom längre utbildningar också kortare kurser som inte leder till en examen men som t.ex. ger dig rätten att utföra speciella typer av arbeten. Här under kan du ta del av de certifieringskurser som vi erbjuder. Efter genomgången kurs erhåller du ett personligt kort/pass på de flesta av kurserna.

Kurskoordinatorerna Leena Svenlin eller Kim Vikström ger mer information.

Leena Svenlin                                        Kim Vikström
Tfn (06) 7855 265                                  Tfn 044 7215 254                             
Mobil 044 7215 266                                                                    
leena.svenlin@optimaedu.fi                kim.vikstrom@optimaedu.fi


Arbetssäkerhet  

• 15.9.2017

Arbetssäkerhet för förmän

• Hösten 2017

Arbetssäkerhet, UTBILDARUTBILDNING

• oktober 2017

ASBESTSANERING NYHET!

• Kurs 1: 21.09.2017 - 10.10. 2017

• Kurs 2: 16.11.2017 - 12.12.2017

Badrumsbyggarens fortbildningstillfälle

• Hösten 2017

elanläggningar: Ibruktagningsbesiktning

• Meddela vid intresse

Elarbetssäkerhet SFS 6002   

• 26.10.2017

Elinstallationsrättigheter, behörighetsklass S2, PREPKURS

Meddela vid intresse

Elinstallationsrättigheter S2, TENTAMEN

Meddela vid intresse

ELSÄKERHET SFS 6000 

• hösten 2017

FÖRSTAHANDSSLÄCKNING as1      nyHET

• Meddela vid intresse

första hjälpen - Fhj i, grundkurs    

• 22.9 & 26.9.2017

första hjälpen - Livräddande

• 6.9.2017

HANDLEDNING I ELSÄKERHET    

• Hösten 2017

HYGIENKOMPETENSKURS

• Meddela vid intresse

Hygienkompetenstest

• 13.9.2017

Serveringspass, test

• 5.10.2017

Sprutförarkurs

• Hösten 2017

Säkerhetskurs i heta arbeten

• 7.9.2017 och 11.10.2017

vattenisolering, personcertifikat

• 30.10, 31.10, 6.11 & 13.11.2017

Vägskydd 2

• 1-2.3.2017

SopimusPro

Logga in

Uppgifter för ett nytt läroavtal

Fyll i här

Ändringar i läroavtalet

Till blanketten

Studiesociala förmåner

Till blanketten