Optima

Chaufförsutbildningar

Välkommen till vår chaufförssida!

Här hittar du de kurser och utbildningar som är på gång för chaufförerna. Kurskoordinator Kim Vikström och utvecklingskoordinator Stefan Koski berättar mera:

Kim Vikström                                           Stefan Koski
tfn 044 7215 254                                       tfn 044 7215 249
kim.vikstrom@optimaedu.fi                    stefan.koski@optimaedu.fi

 

KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE / BUSSCHAUFFÖR 

• Januari 2018

C-KÖRKORT-KOMPETENS 

• Hösten 2018?

C-körKort

  • Meddela intresse!

Miljösäkerhet

  • 9.9.2017

TAXIchaufförskurs

•Meddela intresse!

CAP-dag ADR-styckegods, grundkurs

• Våren 2018

cap-Dag aDR-tankTRANSPORT, grundkurs

• 25-26.9.2017

CAP-dag ADR-uppdatering

• 27-28.9 2017

CAP-dag Arbetssäkerhet 

• 5.5.2017

CAP-dag förutseende körning

• 23.5.2017

CAP-DAG TRAVERSKURS

• 29.9. eller 30.9.2017

CAP-dag Kör och vilotider

• Meddela intresse!

CAP-daG CHAUFFÖRENS VÄLMÅENDE 

• 19.5.2017

CAP-dag LIVRÄDDANDE första hjälpen

 6.6.2017

cAP-DAG Trucksäkerhet

• 24.5.2017

CAP-DAG VATTENHYGIENPASS

• Meddela intresse!

CAP-DAG VÄGSKYDD 1

• 15.5.2017

VÄGSKYDD 2

  • Meddela intresse!

 

 

SopimusPro

Logga in

Uppgifter för ett nytt läroavtal

Fyll i här

Ändringar i läroavtalet

Till blanketten

Studiesociala förmåner

Till blanketten