Optima

Chaufförsutbildningar

Välkommen till vår chaufförssida!

Här hittar du de kurser och utbildningar som är på gång för chaufförerna. Kurskoordinator Kim Vikström och utvecklingskoordinator Stefan Koski berättar mera:

Kim Vikström                                           Stefan Koski
tfn 044 7215 254                                       tfn 044 7215 249
kim.vikstrom@optimaedu.fi                    stefan.koski@optimaedu.fi

 

KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE / BUSSCHAUFFÖR 

• 17 januari 2017

C-KÖRKORT-KOMPETENS 

• Hösten 2017?

C-körKort

  • Meddela intresse!

TAXIchaufförskurs

• Våren 2017 i Vasa

CAP-dag ADR-styckegods, grundkurs

• 20-22.2.2017

cap-Dag aDR-tankTRANSPORT, grundkurs

• Hösten 2017

CAP-dag ADR-uppdatering

• 23-24.2 2017

CAP-dag Arbetssäkerhet 

• 28.1.2017

CAP-dag förutseende körning

• 25.3.2017

CAP-DAG TRAVERSKURS

• 18.2.2017

CAP-dag Kör och vilotider

• Meddela intresse!

CAP-daG CHAUFFÖRENS VÄLMÅENDE 

• 19.5.2017

CAP-dag LIVRÄDDANDE första hjälpen

 7.4.2017

cAP-DAG Trucksäkerhet

• 14.2.2017

CAP-DAG VATTENHYGIENPASS

• 21.4.2017

CAP-DAG VÄGSKYDD 1

• 14.1.2017

MÅTT, VIKTER OCH LASTSÄKRING

  • Meddela intresse!

 

SopimusPro

Logga in

Uppgifter för ett nytt läroavtal

Fyll i här

Ändringar i läroavtalet

Till blanketten

Studiesociala förmåner

Till blanketten