Optima

Visar Tahiri (mitten) arbetar på Halpa-Halli och har avlagt merkonomexamen. Han har fått hjälp och stöd av sin handledare på på arbetet, Mikael Byggmästar och sin handledare från Optima, Carin Hagman.


Pedagogisk arbetsplatshandledning

Inlärning i arbete utgör en stor och viktig del av den vuxna studerandes väg till en yrkesinriktad examen. Det förutsätter att det finns en arbetsplatsutbildare som stöder, utbildar och handleder den studerande på arbetsplatsen. Som arbetsplatsutbildare varierar dina roller. Du kan vara allt från introducerare, mentor, coach, intern marknadsförare till utvärderare. I ”Arbetsplatshandledarens ABC” beskrivs arbetsplatsutbildarens uppgifter i korthet.

För vem?

Kursen för arbetsplatsutbildare riktar sig främst till personer som handleder läroavtalsstuderande och där handledningen behövs under en längre tid. Via denna länk kan du läsa mer om bl.a. kriterier för blivande arbetsplatsutbildare.

Optimas kurs för arbetsplatsutbildare omfattar följande fyra moduler och genomförs under fyra halvdagar:

Kursens innehåll

1. Social kompetens
• Kommunikation
• Motivation
• Relationer
• Problemlösning

2. Hur jag lär mig och andra
• Inlärningsprocessen
• Nyttan av inlärning
• Olika inlärningsstilar

3. Arbetsplatsen som lärmiljö
• Den lärande organisationen
• Varför arbetsplatshandledare?
• Tyst kunskap
• Vad är handledning, vad är en handledare
• Handledarens uppgifter och olika roller

4. Personer i behov av särskilt stöd
• Hur ser jag vem som behöver extra stöd?
• Vad gör jag för att hjälpa dem?
• Hur går jag vidare?

Kurstillfällena är kostnadsfria för de företag som har personer på läroavtal och för övriga är kurspriset 180 €/deltagare. I avgiften ingår föreläsning, kursmaterial, lunch och kaffe.

Platsen är Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.

Efter genomgången kurs erhålls ett kursintyg. 

Vårens (2017) kursdagar:

Torsdag 6.4
Torsdag 13.4
Torsdag 20.4
Torsdag 27.4 
Varje tillfälle börjar kl. 08.00 och avslutas med lunch kl. 12 vid Yrkeskocken  

Kontaktperson:

Ann-Louise Strengell
mobil +358 (0)44-7215 227 
ann-louise.strengell@optimaedu.fi 

SopimusPro

Logga in

Uppgifter för ett nytt läroavtal

Fyll i här

Ändringar i läroavtalet

Till blanketten

Studiesociala förmåner

Till blanketten