Optima

Bjarne Strengell är arbetsledare för fastighetsskötarna vid staden Jakobstad. Han har både studerat själv och fungerat som handledare åt andra som studerat.

Olika sätt att studera 

Vi är här för att ta dig dit du vill!

Genom ett utökat kunnande, skaffar du dig konkurrensfördelar i arbetslivet. Hos oss står du som vuxen i fokus. Vårt jobb är att skapa optimala förutsättningar för en hållbar utveckling både för dig som person och för det företag eller den organisation du jobbar i. Om du helt vill sadla om och skaffa dig ett nytt yrke hjälper vi dig att hitta rätt.

Optimas målsättning är att erbjuda dig det bästa utbildningsalternativet som finns, på ett sätt som passar just dig och din livssituation. Du kan utveckla ditt kunnande på många olika sätt:

Studera på arbetstid - Läroavtal
• Studera på egen tid
Kurser
Utbildningspaket och utvecklingsprogram specifikt utformade för dig och ditt företag eller organisation

Det finns alla möjligheter att nå dina mål!

Vilka är dina fördelar med att avlägga examen?

Du får ett skriftligt bevis på vad du kan och en stabil grund att bygga vidare på, du blir en resurs för ditt företag, Dina möjligheter till avancemang ökar, din lön kan påverkas, Du visar att du vill utvecklas och dina konkurrensfördelar på arbetsmarknaden vidgas.

Inom ramen för den personliga tillämpningen skall ditt tidigare kunnande identifieras och kartläggas. Har du kunnande som motsvarar examensgrundernas krav på kunnande i en specifik examensdel eller -delar i den examen som du vill avlägga kan du hänvisas direkt till att planera dina examenstillfällen utan deltagande i den förberedande utbildningen.

Intressanta länkar för dig som vill veta mer om vilka möjligheter som finns:

www.oph.fi/utbildning_och_examina
www.jagkan.fi
www.studieinfo.fi
www.oppisopimus.net/
www.hyvadiili.fi/
www.lärförlivet.fi/

Kontaktuppgifter till oss på Optimas vuxenutbildning hittar du här.

SopimusPro

Logga in

Uppgifter för ett nytt läroavtal

Fyll i här

Ändringar i läroavtalet

Till blanketten

Studiesociala förmåner

Till blanketten