Hyppää sisältöön

-

Pro­jekt­verk­sam­het vid Optima

Optimas projektverksamhet deltar aktivt i utvecklingen av yrkesutbildningen genom olika typer av nationell och internationell finansiering. Projektverksamheten planerar, koordinerar och är med i genomförandet av olika typer av projekt. Varje projekt har egna målsättningar, ansvars- och resurspersoner, administration, budget och finansiering. Projekten stöder och främjar förverkligandet av Optimas strategier och målsättningar och fungerar som resurs i Optimas långsiktiga och målinriktade utvecklingsarbete.

Utvecklingsprojekten genomförs i nära samarbete med både interna och externa nätverk, i vilka det kan ingå Optimas egen personal och studerande, representanter för övriga utbildningsanordnare, arbetsliv, myndigheter och intresseorganisationer. Optima är ägare och huvudpart i en del av utvecklingsprojekten. I andra samarbetsprojekt fungerar Optima som delgenomförare och part.

Målsättningen är att resultat och erfarenheter från utvecklingsprojekten ska bli en etablerad del i Optimas verksamhet. Genom projekten ökar vi vår kunskap och våra erfarenheter, vilket leder till att nya verksamhetsmodeller och god praxis kan utvecklas.

Merparten av projekten finansieras och administreras av Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ELY-centralerna, Österbottens förbund och fonder.

Kon­takt:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi

Projektkoordinator: Madelene Wingren
Mobil +358 (0)44 7215 271
madelene.wingren@optimaedu.fi

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi

Pågåen­de projekt

Klicka på projektets namn för mer info:


Projekt 1

Pro­jek­tets logo

Projektperiod 1.1.2022 - 31.12.2022

Kort beskrivning av projektet (inkl. finansiärer och samarbetspartners)...... Lorem ipsum...

Kontaktperson:

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi

Verksamhet:

 • sdfaf
 • asd­fadf
 • asd­fasdfd­fa
 • sdfad­fa


Projekt 2

Pro­jek­tets logo

Projektperiod 1.1.2022 - 31.12.2022

Kort beskrivning av projektet (inkl. finansiärer och samarbetspartners)...... Lorem ipsum...

Kontaktperson:

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi

Verksamhet:

 • sdfaf
 • asd­fadf
 • asd­fasdfd­fa
 • sdfad­fa

Projekt 3

Pro­jek­tets logo

Projektperiod 1.1.2022 - 31.12.2022

Kort beskrivning av projektet (inkl. finansiärer och samarbetspartners)...... Lorem ipsum...

Kontaktperson:

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi

Verksamhet:

 • sdfaf
 • asd­fadf
 • asd­fasdfd­fa
 • sdfad­fa