Hoppa till innehåll

-

Stu­dent­kvo­ter till utbildningar

Optima erbjuder även öronmärkta platser för studenter eller för sökande som fullgjort gymnasiets lärokurs, inom några utbildningsprogram.

Ansökan görs via www.studieinfo.fi (våren 2021) eller via kontinuerlig ansökan. Du fyller i kontinuerlig ansökan här. Observera att du bör skicka in betyg och arbetslintyg. Detta gör du antingen direkt genom att ladda upp dem via elektronisk ansökan, alternativt skickar dem per post till: Optima studietorget, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

En yrkesinriktad grundexamen består av 180 kompetenspoäng. För en student finns möjlighet till identifiering och erkännande av kunnande utgående från avlagd studentexamen. Målet är att en student ska kunna avlägga sin examen på drygt 2 år. Närmare information om utbildningarna här och av våra studiehandledare enligt bransch.

Kon­ti­nu­er­lig ansökan

Till alla branscher kan studenter även lämna in en ansökan till Optima när som helst under året. Fyll i ansökan via länken nedan. Vi kontaktar dig därefter för en närmare kartläggning.

Ansök­nings­ä­ren­den:

Ansvarig koordinator för antagning och studier
Sanna Björkell-Käldström
tfn 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi