Hoppa till innehåll

-

Läså­rets dimis­sio­ner 2021–2022

När en studerande har alla sina prestationer avlagda, så har Optima en behandlingstid för betyg. I den tiden ingår en lagstadgad besvärstid på två veckor. Studerande som avlägger examen får inbjudan till följande dimission av sin PH/arbetslivskoordinator. Studerande anmäler antingen om hen deltar i dimissionen eller önskar få betyget per post via länken nedan:

OBS! ANMÄLAN BÖR GÖRAS SENAST EN VECKA INNAN DIMISSIONEN.

Dimissioner hösten 2021:

PH/arbetslivskoordinatorn meddelar studiekansliet när alla kompetenspoäng är godkända.

Kompetenspoängen godkända senast => examensbetyget görs och studerande kan delta i dimissionen
25.8.2021 => 8.9.2021 kl. 14:30
20.9.2021 => 6.10.2021 kl. 14:30
15.10.2021 => 3.11.2021 kl. 14:30
15.11.2021 => 1.12.2021 kl. 14:30
1.12.2021 => 17.12.2021 kl. 10:00


Dimissioner våren 2022:

PH/arbetslivskoordinatorn meddelar studiekansliet när alla kompetenspoäng är godkända.

Kompetenspoäng godkända senast  => examensbetyget görs och studerande kan delta i dimissionen
10.1.2022 => 26.1.2022 kl. 14:30
7.2.2022 => 23.2.2022 kl. 14:30
8.3.2022 => 23.3.2022 kl. 14:30
4.4.2022 => 20.4.2022 kl. 14:30
22.4.2022 => 11.5.2022 kl. 14:30
13.5.2022 => 3.6.2022 kl. 14:30
30.5.2022 => 15.6.2022 kl. 14:30

VI KAN TYVÄRR INTE TA EMOT GÄSTER TILL DIMISSIONERNA PGA RÅDANDE LÄGE.

Observera att när betygsdatumet matas in, överförs infon till Koski-tjänsten som innehåller riksomfattande studieprestations- och examensuppgifter. Myndigheter som FPA tar del av denna info, vilket t.ex. innebär att den studerandes studiestöd avbryts när examen är avlagd. Studerande måste också själv meddela att hen avlagt examen till den instans varifrån hen fått studiefinansiering (vanligen FPA eller TE-byrån).