Hoppa till innehåll

-

Läså­rets dimis­sio­ner 2021–2022

När en studerande har alla sina prestationer avlagda, så har Optima en behandlingstid för betyg. I den tiden ingår en lagstadgad besvärstid på två veckor. Studerande som avlägger examen får inbjudan till följande dimission av sin PH/arbetslivskoordinator. Studerande anmäler antingen om hen deltar i dimissionen eller önskar få betyget per post via länken nedan:

Dimissioner hösten 2021:

PH/arbetslivskoordinatorn meddelar studiekansliet när alla kompetenspoäng är godkända.

Kompetenspoängen godkända senast => examensbetyget görs och studerande kan delta i dimissionen
25.8.2021 => 8.9.2021
20.9.2021 => 6.10.2021
15.10.2021 => 3.11.2021
15.11.2021 => 1.12.2021
1.12.2021 => 17.12.2021


Dimissioner våren 2022:

PH/arbetslivskoordinatorn meddelar studiekansliet när alla kompetenspoäng är godkända.

Kompetenspoäng godkända senast  => examensbetyget görs och studerande kan delta i dimissionen
10.1.2022 => 26.1.2022
7.2.2022 => 23.2.2022
8.3.2022 => 23.3.2022
4.4.2022 => 20.4.2022
22.4.2022 => 11.5.2022
13.5.2022 => 3.6.2022
30.5.2022 => 15.6.2022

Observera att när betygsdatumet matas in, överförs infon till Koski-tjänsten som innehåller riksomfattande studieprestations- och examensuppgifter. Myndigheter som FPA tar del av denna info, vilket t.ex. innebär att den studerandes studiestöd avbryts när examen är avlagd. Studerande måste också själv meddela att hen avlagt examen till den instans varifrån hen fått studiefinansiering (vanligen FPA eller TE-byrån).