Hoppa till innehåll

-

Läså­rets dimis­sio­ner 2021–2022

När en studerande har alla sina prestationer avlagda, så har Optima en behandlingstid för betyg. I den tiden ingår en lagstadgad besvärstid på två veckor. Studerande som avlägger examen får inbjudan till följande dimission av sin PH/arbetslivskoordinator. Studerande anmäler antingen om hen deltar i dimissionen eller önskar få betyget per post via länken nedan:

OBS! ANMÄLAN BÖR GÖRAS SENAST EN VECKA INNAN DIMISSIONEN.


Dimissioner våren 2022:

26.1.2022 kl. 14:30 (Kompetenspoäng godkända senast 10.1.2022)
23.2.2022 kl. 14:30 (Kompetenspoäng godkända senast 7.2.2022)
23.3.2022 kl. 14:30 (Kompetenspoäng godkända senast 8.3.2022)
20.4.2022 kl. 14:30 (Kompetenspoäng godkända senast 4.4.2022)
11.5.2022 kl. 14:30 (Kompetenspoäng godkända senast 22.4.2022)
3.6.2022 kl. 10:00 vid Lannäslund (Kompetenspoäng godkända senast 13.5.2022)
3.6.2022 kl. 12:00 vid Trädgårdsgatan (Kompetenspoäng godkända senast 13.5.2022)
15.6.2022 kl. 14:30 (Kompetenspoäng godkända senast 30.5.2022)

Observera att när betygsdatumet matas in, överförs infon till Koski-tjänsten som innehåller riksomfattande studieprestations- och examensuppgifter. Myndigheter som FPA tar del av denna info, vilket t.ex. innebär att den studerandes studiestöd avbryts när examen är avlagd. Studerande måste också själv meddela att hen avlagt examen till den instans varifrån hen fått studiefinansiering (vanligen FPA eller TE-byrån).