Hoppa till innehåll

-

Läså­rets dimis­sio­ner 2022–2023

När en studerande har alla sina prestationer avlagda, så har Optima en behandlingstid för betyg. I den tiden ingår en lagstadgad besvärstid på två veckor. Studerande som avlägger examen får inbjudan till följande dimission av sin PH/arbetslivskoordinator. Studerande anmäler antingen om hen deltar i dimissionen eller önskar få betyget per post via länken nedan:

OBS! ANMÄLAN BÖR GÖRAS SENAST EN VECKA INNAN DIMISSIONEN. MAX TVÅ GÄSTER PER STUDERANDE!

Dimissioner hösten 2022:

7.9.2022 - kl. 14.30
4.10.2022 - kl. 15:00
2.11.2022 - kl. 14.30
30.11.2022 - kl. 14.30
20.12.2022 - kl. 11:45 - 14:00

Dimissioner våren 2023:

25.1.2023 - kl. 14.30
22.2.2023 - kl. 14.30
22.3.2023 - kl. 14.30
19.4.2023 - kl. 14.30
10.5.2023 - kl. 14.30
1.6.2023:

 • kl. 12.00: Lokal­vår­da­re & HUX sp, Lan­näslund 1, Jakobstad
 • kl. 18.00 Fas­tig­hets­skö­ta­re, Restau­rang Kungs­går­den, Kungs­gårds­vä­gen 30A, Vasa

2.6.2023:

 • kl. 9:00 Tel­ma & Hux Sp, Ara­bi­a­ga­tan 12, Helsingfors
 • kl. 10:00 Opti­ma, Åmin­ne­vä­gen 2, Nykarleby
 • kl. 10:00 Tel­ma, Strand­vä­gen 1, Pargas
 • kl. 10.00 Tel­ma, Lan­näslund 1, Jakobstad
 • kl. 10.00 Opti­ma, Lan­näslund 1, Jakob­stad (strea­mas via Opti­mas Youtu­be-kanal )
 • kl. 10:30 Tel­ma, Brunns­ga­tan 37, Borgå
 • kl. 12:00 Tel­ma, Restau­rang Kungs­går­den, Kungs­gårds­vä­gen 30A, Vasa
 • kl. 12:00 Opti­ma Träd­gårds­ga­tan 30, Jakob­stad (strea­mas via Opti­mas Youtu­be-kanal)
 • kl. 12:30 Bil­ser­vice, Vasa­vä­gen 149, Jakobstad

16.6.2023  - kl. 13.00

Observera att när betygsdatumet matas in, överförs infon till Koski-tjänsten som innehåller riksomfattande studieprestations- och examensuppgifter. Myndigheter som FPA tar del av denna info, vilket t.ex. innebär att den studerandes studiestöd avbryts när examen är avlagd. Studerande måste också själv meddela att hen avlagt examen till den instans varifrån hen fått studiefinansiering (vanligen FPA eller TE-byrån).