Hoppa till innehåll

Semi­na­ri­e­dag — Det nya arbets­li­vet är här!

Vad innebär det och hur leder jag mig själv och andra?

Seminariedag

Distansarbete blir allt vanligare och som ledare behöver du anpassa din roll och dina arbetssätt efter tidens melodi. Det har visat sig att ledaren spelar en ytterst viktig roll i medarbetarnas välmående även när det gäller distansarbete.

Under denna utbildningsdag för du en gedigen verktygslåda för distansledarskap. Praktiska verktyg och konkret tips varvas med bakomliggande teori för att du ska få en kunskapsbas som du enkelt kan applicera i din vardag.

Semi­na­ri­e­da­gens teman:

  • Distans­ar­be­te och hybridlösningar
  • Distans­ar­be­tets påver­kan på dig som ledare
  • Distans­ar­be­tets påver­kan på teamet
  • Leda­rens påver­kan på teamet
  • Pla­ne­ring och uppföljning
  • Kom­mu­ni­ka­tion

Det här lär du dig under dagen!

Vad är det nya normala och vad innebär det för organisationer?
Distansarbete, hybridlösningar och närarbete - vad är skillnaden?
Vad händer i teamet när vi jobbar på distans?
Hur påverkas ledaren och ledarskapet?
Självledarskap
Leda i det nya - frihet under ansvar med rätt förutsättningar
Avslutande lunch och diskussion kring utbildningen
*utbildningen fokuserar på praktiska verktyg och tips för det
dagliga ledarskapet på distans och i hybridorganisationer

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Utbildare: Coach Me and More, Harriet Bodö

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Ytterligare information: Utvecklingschef Kaj Sandvik, tfn 044 7215 321
kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Målgrupp: Företagsledare, förmän och övriga personer i ansvarsställning hos en arbetsgivare.

Seminarieavgift: 150 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår utbildning, föreläsarens tjänster, utbildningsmaterial, lunch och kaffe.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.