Hoppa till innehåll

FHJ 2

Grund­kurs i förs­ta hjälpen

Kurs 2 fördjupar och breddar de kunskaper man lärde sig under första hjälpen 1.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Kursstart: 

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Leena Svenlin tfn (06) 7855 265 eller 044-7215 266,
e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Kursledare: John Forslund.

Forsättningskursen i första hjälpen 2 går djupare in på redan förvärvad kunskap och färdigheter.
För att delta i fortsättningskursen ska man ha ett giltigt intyg från Fhj 1.

Kursprogram:

Repetition av den livräddande första hjälpen
Hur man undersöker en skadad patient och skademekanism
Skador av olika slag
Från första hjälpen till akutvård
Första hjälpen- och akutvårdsutrustning
Taktik och tillämpning
Hälsa och säkerhet
Första hjälpen i specialfall

Målgrupp: Industrins och näringslivets och den offentliga sektorns anställda

Kursavgift: 175 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår material, första hjälp kortet, lunch och kaffe. 

Anmälning: Senast en vecka före kurs till Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Antal platser är begränsade till 15 deltagare.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.