Hoppa till innehåll

Före väg­gen kom­mer emot – före­byg­ga över­be­last­ning och utbränd­het på arbetsplatsen

Utmattad? Hitta strategier för välmående på jobbet.

Verktyg för återhämtning samt övningar för att stärka ditt välmående.
Målgrupp: VD, chefer, ledare, teamledare, HR-personal

DAG 1
Innehåll:
Stressfysiologi
Stressignaler - känn igen din stress
Stresshantering
Teori, diskussion samt praktiska övningar
Det här lär du dig under dagen:

  • vad är stress
  • vad som hän­der i krop­pen i sam­band med stress
  • vil­ka är kon­se­kven­ser av lång­va­rig stresspåverkan
  • hur du kan upp­täc­ka dina stressorer
  • verk­tyg för stresshantering

DAG 2
Innehåll:
Stresshantering, återhämtning
Självkännedom
Faktorer som främjar välmående på jobbet
Jobba hjärnsmart
Teori, diskussion samt praktiska övningar
Det här lär du dig under dagen:

  • på vil­ka sätt du kan han­te­ra stress
  • ska­pa ditt välmående
  • hur du kan främ­ja ditt och and­ras väl­må­en­de på jobbet
  • på vil­ka sätt du kan job­ba med hjär­nans funktioner

”Ledarskap börjar med dig! För att kunna leda andra behöver du ett välmående så att du först kan leda dig själv.”

Andrea Jans­son

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Kursledare: Andrea Jansson är mental tränare, föreläsare och utbildare i mental träning. Andrea jobbar med företag, ledare, idrottare i personligt ledarskap så att de kan prestera, utvecklas och nå sina mål med ett välmående i grunden.

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: VD Kaj Sandvik tfn 044 7215 321, kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Målgrupp: Företagsledare, förmän och övriga personer i ansvarsställning hos en arbetsgivare.

Avgift: 370 € + moms 24 %. Priset inkluderar båda utbildningsdagarna.
Ifall man deltar endast en dag, vänligen kontakta Leena Svenlin, leena.svenlin@optimaedu.fi,
044 7215 266. Pris för en utbildningsdag 185 € + moms 24%.
I priset ingår utbildning, lunch på restaurang Yrkeskocken, kaffe med dopp samt eventuellt kursmaterial.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.