Hoppa till innehåll

A — Själv­le­dar­skap samt holis­tiskt välmående

Välmående börjar inifrån, du behöver ta reda på hur du fungerar innan det går att skapa en handlingsplan som passar för just dig och din livssituation. I den här utbildningsmodulen kommer du att få lära känna dig själv.

Du får även göra en individuell kartläggning över dina levnadsvanor samt en plan för de mål du vill uppnå i framtiden. Utifrån ett holistiskt perspektiv ser vi till att dina planer och mål är hållbara, sunda och uppnåeliga. Allt för att du ska kunna må så bra som möjligt!

Under dagen varvas praktiska övningar med teori för att ge dig de bästa förutsättningarna för att lätt kunna implementera den nya kunskapen.

Utbild­nings­da­gens teman:

  • Själv­kän­ne­dom
  • Lev­nads­va­nor (motion, näring, sömn)
  • Tids­an­vänd­ning
  • Det holis­tis­ka väl­må­en­dets inver­kan på arbetseffektiviteten
  • Vikt­kon­troll
  • Leda sig själv vid distansarbete
  • Emo­tio­nell intelligens
  • Själv­med­käns­la
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Linje1-1024x35.png

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 14.09.2022 kl. 8-16

Utbildare: Hälsa / Anki Mannström

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Utvecklingschef Kaj Sandvik tfn 044 7215 321
kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Målgrupp: Företagsledare, förmän och övriga personer i ansvarsställning hos en arbetsgivare.

Avgift: 220 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår utbildning, föreläsarens tjänster, utbildningsmaterial, lunch och kaffe.