Hoppa till innehåll

C — Jag som en del av för­ny­el­se och utveckling

Förändring är det enda konstanta, om vi så vill det eller ej. Utvecklingen sker idag i en väldigt snabb takt och det är knappt att en ändring hinner implementeras innan den är föråldrad.

Hur leder man då sig själv som människa, som till naturen är en trygghetssökande varelse, genom en ständigt föränderlig vardag?

Det ska du få lära dig mera om under den här utbildningsdagen. Vi ska titta närmare på hur vi som människor anpassar oss till och accepterar ny information samt på vilket sätt du kan fungera bättre tillsammans med andra när du höjer din självkännedom.

Under dagen varvas praktiska övningar med teori för att ge dig de bästa förutsättningarna för att lätt kunna implementera den nya kunskapen.

Utbild­nings­da­gens teman:

  • Själv­ut­veck­ling
  • Själv­kän­ne­dom och att fun­ge­ra till­sam­mans med andra
  • Moti­va­tion
  • Hur påver­kar vär­de­ring­ar, inställ­ning­ar och tan­ke­möns­ter beteende
  • Resi­li­ens
  • Kun­nan­de och yrkes­kom­pe­tens 2.0
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Linje1-1024x35.png

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Utbildare: HÄLSA / Anki Mannström

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Utvecklingschef Kaj Sandvik tfn 044 7215 321, kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Målgrupp: Företagsledare, förmän och övriga personer i ansvarsställning hos en arbetsgivare.

Avgift: 220 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår utbildning, föreläsarens tjänster, utbildningsmaterial, lunch och kaffe.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.