Hoppa till innehåll

5 — Stra­te­giskt ledarskap

.

En strategisk process utmanar dig att analysera och evaluera organisationens verksamhetsmiljö. Du behöver ta ställning till en mängd olika alternativ och ibland även upptäcka möjligheter som inte är självklara.

Det strategiska ledarskapet hjälper dig med att sätta smarta långsiktiga mål och utveckla arbetsrutiner som är motiverande för alla i organisationen.

Denna utbildningsdag fokuserar på organisationens strategiska cykel och svarar på frågor som får just ert företag att ta stegen i rätt riktning och i rätt ordningsföljd.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Linje1-1024x35.png

Utbild­nings­da­gens teman:

  • Stra­te­gisk tänkande
  • Genom­fö­ran­de av strategi
  • Verk­sam­hets­plan
  • Imple­men­te­ring i verksamheten
  • Led­nings­grupp­s­ar­be­te

Det här lär du dig under dagen!

  • Stra­te­gins komponenter.
  • Vad en stra­te­gi är och hur den utformas?
  • Hur man genom­för en stra­te­gi och föl­jer upp avancemangen.
  • Vik­ten av att utar­be­ta en verk­sam­hets­plan samt säker­stäl­la imple­men­te­ring av planen.
  • Effek­tivt led­nings­grupp­s­ar­be­te, led­nings­grup­pens ansvar och roller.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Linje1-1024x35.png

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Vid intresse, meddela

UtbildareHälsa / Lars Losvik

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Utvecklingschef Kaj Sandvik tfn 044 7215 321
kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Målgrupp: Företagsledare, förmän och övriga personer i ansvarsställning hos en arbetsgivare.

Kursavgift: 285 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår utbildning, föreläsarens tjänster, utbildningsmaterial, lunch och kaffe.
Option: Work Place Big Five test + 1 h individuell coaching 240 €

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.