Hoppa till innehåll

6 — Indi­vi­du­ell- & Teamcoaching

(OBS: ej kopplad till utbildningsdag)

  • Euro Aca­de­mys program
  • Onli­ne portal
  • Modu­ler med oli­ka teman och reflek­te­ran­de frå­gor att besvara
  • För­be­re­dan­de frå­gor till coachen innan coaching
  • Egen hand­lings­plan till näs­ta coaching och med målet i fokus
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Linje1-1024x35.png

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Ännu öppen.

Utbildare: Coach Me and More, Harriet Bodö.

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Utvecklingschef Kaj Sandvik tfn 044 7215 321
kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Målgrupp: Företagsledare, förmän och övriga personer i ansvarsställning hos en arbetsgivare.

Avgift: Begär offert!