Hoppa till innehåll

Väg­skydd 2

Vägskydd 2 är en fortsättnings för personer som ansvarar för trafiksäkerhet och arbetarskydd i arbete på allmän väg.
Deltagande förutsätter ett ikraftvarande vägskyddskort.

Kurstid: 25 & 28.10.2021 kl. 08:00-16:00

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Utbildare: Rolf Dahlin, Stefan Koski

Optima anordnar kurs i vägskydd 2 (16 h).

Kursen är avsedd för personer som handhar trafik- och arbetssäkerhet på vägar, gator eller annat trafikområde och för personer som är ansvariga för dem.

Vägskyddet är ett utbildningsprogram som inviger till trafikens ordnings- och arbetarsäkerhetsärenden.

Dess målsättning är att fylla väghållarens skyldighet att tillförsäkra vägarbetarnas invigning till riskmoment som arbetsplatsens trafik förorsakar.

Utbildningsprogrammets syfte är också att öka arbetsledningens kunskap
om både trafik- och arbetarsäkerhetsärenden.

Kursens avläggande berättigar till ett personligt vägskyddsintyg.

Program, dag 1

 • Inled­ning
 • Väg­hål­la­rens krav för arbe­te på väg
 • Tra­fik­re­gle­rings­lag­stift­ning
 • Pla­ne­ring­en av tra­fik­re­gle­ring på arbetsplatsen
 • Lag­stift­ning­en om arbe­te på väg
 • Säker­hets­led­ning
 • Säker­hets­pla­ne­ring­en av byggnadsarbeten
 • Grupp­ar­be­ten om tra­fik­re­gle­ring på arbets­plats och
 • säker­hets­pla­ne­ring

Program, dag 2

 • Säker­hets­upp­följ­ning på arbetsplatsen
 • Män­ni­skans bete­en­de i trafiken
 • Tra­fik­ver­kets och övri­ga regelverk
 • Skrift­ligt prov
 • Genom­gång av provsvar

Kursavgift: 280 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, vägskyddsintyg, lunch och kaffe.

Anmälan: Optima, Kim Vikström tfn. 044 7215 254
eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

Annullering: Deltagandet kan annulleras dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

ANMÄL DIG HÄR (länk)