Hoppa till innehåll

-

Opti­ma söker 3 lära­re och 1 handledare

Optima söker:

  • en lära­re för under­vis­ning i yrkes­äm­nen i affärs­verk­sam­het både inom utbild­nings­av­tal och läro­av­tal. Läs mera och fyll i ansökan.
  • en lära­re inom lant­bruks­bran­schen för teo­re­tisk och prak­tisk under­vis­ning inom bran­schen. Läs mera och fyll i ansökan.
  • en VVS-lära­re för under­vis­ning i yrkes­äm­nen inom grun­dex­a­men i hus­tek­nik med kom­pe­tens­om­rå­de rör­mon­te­ring. Läs mera och fyll i ansökan.
  • en hand­le­da­re vid Träd­gårds­ga­tan 30 inom maskin- och pro­duk­tions­tek­nik. Läs mera och fyll i ansökan.