Hoppa till innehåll

-

Opti­ma söker VVS-handledare

Optima söker en handledare inom husteknik till VVS-utbildningen. Som handledare arbetar du med studeranden i praktiska situationer både i skolan och på byggen. Du har ansvar att hålla givna tidsramar på projekt samt även utöva svetshandledning inom maskin- och produktionsteknik.

Behörighetskrav: Grundexamen inom husteknik eller annan utbildning som ger ett kunnande inom branschen.

Meriterande: Goda svetskunskaper

Tidsbunden anställning med start från hösten 2021 till 31.12.2022, heltid.

Lön: Enligt AKTA-avtalet

Övrigt:

  • Befatt­ning­en till­sätts med en prö­vo­tid på fyra månader.
  • Den som väljs skall enligt straff­re­gis­ter­la­gen 504/2002 upp­vi­sa ett straff­re­gis­terut­drag samt ett god­tag­bart häl­so­in­tyg innan arbe­tet börjar.
  • Opti­ma är en tobaks­fri organisation.
  • Utbild­ning­en är svenskspråkig.

Skicka din ansökan till teamledare maria.siren@optimaedu.fi

Mera information:

  • Team­le­da­re Maria Sirén, tfn 044 7215 339, maria.siren@optimaedu.fi