Hoppa till innehåll

-

Pro­jekt och utveckling

Optimas projektverksamhet deltar aktivt i utvecklingen av yrkesutbildningen genom olika typer av nationell och internationell finansiering. Projektverksamheten planerar, koordinerar och är med i genomförandet av olika typer av projekt. Varje projekt har egna målsättningar, ansvars- och resurspersoner, administration, budget och finansiering. Projekten stöder och främjar förverkligandet av Optimas strategier och målsättningar och fungerar som resurs i Optimas långsiktiga och målinriktade utvecklingsarbete.

Utvecklingsprojekten genomförs i nära samarbete med både interna och externa nätverk, i vilka det kan ingå Optimas egen personal och studerande, representanter för övriga utbildningsanordnare, arbetsliv, myndigheter och intresseorganisationer. Optima är ägare och huvudpart i en del av utvecklingsprojekten. I andra samarbetsprojekt fungerar Optima som delgenomförare och part.

Målsättningen är att resultat och erfarenheter från utvecklingsprojekten ska bli en etablerad del i Optimas verksamhet. Genom projekten ökar vi vår kunskap och våra erfarenheter, vilket leder till att nya verksamhetsmodeller och god praxis kan utvecklas.

Merparten av projekten finansieras och administreras av Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ELY-centralerna, Österbottens förbund och fonder.

Pågående projekt 2021 (ladda ner pdf)

Kon­takt:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi

Projektkoordinator: Madelene Wingren
Mobil +358 (0)44 7215 271
madelene.wingren@optimaedu.fi

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi

Kva­li­tet

Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.