Hoppa till innehåll

-

Pågåen­de pro­jekt 2021

Utvecklingsområden:

  1. Arbets­livs­sam­ar­be­te
  2. Inter­na­tio­nellt samarbete
  3. Lärmil­jö­er och digi­ta­la verktyg
  4. Per­sonal­fort­bild­ning
  5. Stu­de­ran­de­ser­vice och ‑vård
  6. Kärn­pro­ces­ser och stöd för kva­li­tets­led­ning inom yrkesutbildningen


Lista över pågående projekt 2021.