Hoppa till innehåll

Aktu­el­la certifikatkurser

Fr.o.m. maj 2020 startar OptimaPlus också upp Webbkursverksamhet som en paralellprodukt till traditionella närkurser vid Optima.

Bläddra igenom vår kurssida och välj bland utbudet av både webbkurser och traditionella kurser.

OptimaPlus Ab, dotterbolag till Optima samkommun, erbjuder kortare, frifinansierade kurser (certifikatkurser, säkerhetsutbildningar eller specialkompetenser)

De kortare kurserna leder inte till en examen men ger dig t.ex. rätten att utföra speciella typer av arbeten. Här under kan du ta del av de certifieringskurser som vi erbjuder. Efter genomgången kurs erhåller du ett personligt kort/pass på de flesta av kurserna.

Kurskoordinatorerna Leena Svenlin eller Kim Vikström ger mer information.

Kim Vikström
Tfn 044 7215 254
kim.vikstrom@optimaedu.fi

Leena Svenlin
Tfn 044 7215 266
leena.svenlin@optimaedu.fi