Hoppa till innehåll

-

Are­e­nal­la eri­ty­i­stä tukea

Uni­ka stu­di­e­vä­gar — fram­gång i det hete­ro­ge­na klass­rum­met och Sär­skilt stöd i det digi­ta­la samhället

Lyckad pedagogik som gynnar både lärare och studerande. Nu har du möjlighet att delta i fortbildningar för att skapa en lyckad arbetsvardag för både dig och dina studerande. Möjlighet att få ta del av fördjupningsmaterial samt avlägga studiepoäng om du så önskar.  Projektet avslutas med en värdefull föreläsning som ingår om du väljer studiepaketet.

Målgrupp: Undervisande personal inom yrkesutbildningen, gymnasium och grundskola, samt personal i ungdomsverkstäder osv. Föreläsningarna är avgiftsfria, anmälan via länk senast en vecka innan planerat webinarium.

Kursdatum:

  • Modul 1: 15.2, 22.3, 5.4. // Kl. 14.00–16.00
  • Modul 2: 26.4, 10.5. // Kl. 14.00–16.00

Utbildningsplats: Webbkurs. Länk till plattformen (Teams) sänds efter anmälan.

Avslu­tan­de semi­na­ri­um och drop-in mäs­sa ord­na­des fre­dag 6.10.2023.