Hoppa till innehåll

-

Arte­san sp (pro­dukt­till­verk­ning)

Grun­dex­a­men inom konst­in­du­strin 180 kp

På produkttillverkning-artesan lär du dig använda verktyg och maskiner inom snickeribranschen. Vi planerar och tillverkar olika bruksföremål, som enklare möbler. Vi provar även på olika specialtekniker och använder olika material inom branschen.

Vi ger utbildningsgaranti. Utbildningen skall leda fram till en arbetsplats, ett tryggt boende och en meningsfull fritid. Din kommande arbetsplats och ditt kommande boende skräddarsys enligt dina förutsättningar. Genom denna helhetssyn vill vi erbjuda dig en god livskvalitet.