Hoppa till innehåll

-

Arte­san sp (pro­dukt­till­verk­ning)

Grun­dex­a­men inom konst­in­du­strin 180 kp

Artesanutbildningen passar för dig som tycker om att skapa med händerna. På produkttillverkning-artesan lär du dig använda verktyg och maskiner inom snickeribranschen samt att använda olika material. I arbetet ingår mätningar och finmotoriska moment samt att utveckla sin noggrannhet. Vi planerar och tillverkar olika bruksföremål och mindre kundarbeten. Vi provar även på olika specialtekniker och använder olika material inom branschen.

Utbildningen är övervägande praktisk och du kan studera på den nivå som är den rätta för just dig. Du får också studera bland annat modersmål, matematik, språk och kunnande om samhälle och arbetsliv. Målen är yrkeskunskap, personlig mognad och sund självkänsla. Vi tränar på att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp. Studierna består av 180 kompetenspoäng av vilka en del genomförs i form av utbildningsavtal på olika arbetsplatser. Behöver du elevhemsplats under studietiden hjälper vi till. Du avlägger grundexamen, delar av grundexamen eller får betyg på kunnande.

Efter stu­di­er­na

Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din framtid gällande arbete, tryggt boende och meningsfull fritid efter utbildningen. Genom att delar av utbildningen sker genom utbildningsavtal på olika arbetsplatser prövar vi fram lämpliga arbetsmöjligheter enligt dina förutsättningar inom t.ex. produktionsarbete eller andra för dig lämpliga uppgifter. Genom denna helhetssyn vill vi erbjuda dig en god livskvalitet.

TA INITIATIV, VAR NOGGRANN, BE OM HJÄLP

”På Prevex finns det många arbetsområden. Arbetet är varierande i och med att vi har flera avdelningar. Studerande från Optima har främst arbetat med enklare monteringsjobb. För att jobba hos oss behöver du kunna ta egna initiativ, vara noggrann och våga be om hjälp när det behövs. I arbetet jobbar du tillsammans med andra och det är viktigt att kunna samarbeta med olika människor och att hålla tider.

”NICLAS CALDÉN Fabrikschef, Prevex

https://​youtu​.be/​R​p​c​G​q​F​6​h​bUM

Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi