Hoppa till innehåll

-

Att leda turism och restau­rang­fö­re­tag (för­män)

Kom­pe­tens­Boost för leda­re, före­ta­ga­re och HR inom turism- och restaurangbranschen.

Kortkursen Att leda turism och restaurangföretag, 18, riktas till förmän i branschen. Hitta styrkorna i ditt team och använd dem på bästa sätt. Genom att känna till arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter kan du också vara trygg i din roll och tydlig i din kommunikation. Personal som trivs ökar attraktionsgraden i branschen.
Under kursen ordnas delvis gemensamt program med en parallell studiegrupp med branschrepresentanter från Vasaregionen och YA!

Tidpunkt: april-november 2023. Kursen omfattar 18 h och ordnas som 4 tillfällen á 3 timmar (två tillfällen våren 2023 och två tillfällen hösten 2023) samt ett längre tillfälle hösten 2023 för nätverkande och workshops. Kursen ordnas på eftermiddagar/tidig kväll så att det ska gå att kombinera med arbete.
Kursstart: 17.4.2023 kl. 16:00-20:00, följande tillfälle 4.5.2023, samma tid. Därtill ordnas tre kurstillfällen hösten 2023, datum meddelas senare.
Utbildare: Inbjudna föreläsare och företagsrepresentanter, lärare inom turism- och restaurangbranschen
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Pris: Kursdeltagandet är kostnadsfritt. Kursen ordnas med projektfinansiering från SKOLS– Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.
Antal platser: 18
Ansökningstid: 1.2.2023-12.4.2023
Kursarrangör: Optima Samkommun
Kontaktperson: Kerstin Ström, arbetslivskoordinator, epost kerstin.strom@optimaedu.fi telefon 0447215307

KompetensBoost - SKOLS finansierade kortkurser!

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft och öka möjligheterna att komma in i arbetslivet och lyckas. Det erbjuds kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk. Kortkurserna ordnas i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland, antingen med fysisk eller digital närvaro. Projektet finansieras av SKOLS - Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, och kurserna är kostnadsfria under projekttiden 2023-2024. Genomförare av projektet och KompetensBooostarna är Novia, Axxell, EFO Evangeliska folkhögskolan i Vasa, Optima och Yrkesakademin i Österbotten.