Hoppa till innehåll

-

Bre­da­re ser­vice­kom­pe­tens, dju­pa­re kundrelationer

Kom­pe­tens­Boost för befint­lig per­so­nal anställd inom restau­rang­bran­schen eller på café

Denna kurs ger befintlig restaurangpersonal en chans att bredda sin servicekompetens och ta fasta på nya trender och aktuella förändringar i branschen. Vi sätter restaurangtjänsterna i ett bredare turismperspektiv genom att tillsammans med andra aktörer bygga nätverk för både tjänster, produkter och servicekoncept. Kursen ger också verktyg för befintlig personal att både fånga upp utvecklingsbehov på arbetsplatsen samt stöd att vara en handledande kollega för nya anställda.

Under kursens gång kommer vi att ordna gemensamt program med en parallell studiegrupp branschrepresentanter från Vasaregionen.
Undervisningsspråket är svenska och deltagande i kursen förutsätter fungerande språkkunskaper i både tal och skrift.

Tidpunkt: april-november 2023 Kursen ordnas på eftermiddagar/tidig kväll så att det ska gå att kombinera med arbete.
Kursstart: 17.4.2023 kl. 16:00-20:00, följande tillfälle 4.5.2023, samma tid. Därtill ordnas tre kurstillfällen hösten 2023, datum meddelas senare.
Utbildare: Inbjudna föreläsare och företagsrepresentanter, lärare inom turism- och restaurangbranschen
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Pris: Kursdeltagandet är kostnadsfritt. Kursen ordnas med projektfinansiering från Skols – Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.
Antal platser: 18
Ansökningstid: 1.2.2023 - 12.4.2023
Kursarrangör: Optima Samkommun
Kontaktperson: Kerstin Ström, arbetslivskoordinator, kerstin.strom@optimaedu.fi telefon 0447215307

Kursen Bredare servicekompetens, djupare kundrelationer är en mindre del av examensdelen Kundbetjäning i turismbranschen, 30 kompetenspoäng som ingår i grundexamen inom turismbranschen 180 kompetenspoäng.

KompetensBoost - SKOLS finansierade kortkurser!

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft och öka möjligheterna att komma in i arbetslivet och lyckas. Det erbjuds kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk. Kortkurserna ordnas i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland, antingen med fysisk eller digital närvaro. Projektet finansieras av SKOLS - Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, och kurserna är kostnadsfria under projekttiden 2023-2024. Genomförare av projektet och KompetensBooostarna är Novia, Axxell, EFO Evangeliska folkhögskolan i Vasa, Optima och Yrkesakademin i Österbotten.