Hoppa till innehåll

-

Cir­ku­lär eko­no­mi för kom­mu­nalt anställda

Kursen riktar sig till dig som arbetar med hållbarhetsarbete inom kommun och stad och vill:

  • för­stå grun­der­na i cir­ku­lär ekonomi
  • hit­ta model­ler för håll­ba­ra och cir­ku­lä­ra lösningar
  • se sam­band mel­lan aktu­el­la frå­ge­ställ­ning­ar glo­balt, på EU-nivå till natio­nell kommunalnivå
  • vill utfors­ka framtidstänkande
  • få verk­tyg att enga­ge­ra din arbetsgemenskap

Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll men också att utveckla aktuella frågeställningar på din arbetsplats mot en cirkulär framtid.

Kursen genomförs som närstudieträffar och eget arbete.

Första träff 27.8 kl. 9.30-10.30 via Teams.

Preliminära datum för närstudieträffar:

  • ons­dag 11.9.2024
  • tis­dag 24.9.2024
  • tis­dag 29.10.2024
  • tis­dag 26.11.2024

Innehållet i kursen baseras på mål för kunnande i examensdelen "Arbete inom cirkulär ekonomi (107438)" ur grundexamen i Affärsverksamhet (från 1.8.2024 OPH-4394-2023) och examensdelen

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Pris: Kursdeltagandet är kostnadsfritt och kursen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt projektet CIRKUS (Cirkulär Ekonomi och Digitalisering – Hållbar
utbildning för småföretag).
Utbildare: Lärare från Optima tillsammans med inbjudna föreläsare och företagsrepresentanter.
Kursarrangör: Optima Samkommun
Bedömning: godkänd/underkänd.
Kontaktperson: Sara Lindvall Fors, epost sara.lindvallfors@optimaedu.fi, telefon 0447215379