Hoppa till innehåll

-

Delex­a­men — Grun­dex­a­men inom restau­rang och cateringbranschen

Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

12.4.2022 startar Optima en utbildning för dig som är ny i restaurang och cafébranschen. Kom med för att få en snabbintro i baskompetenserna som behövs i kundbetjäning, branschspecifikt språk, iordningställande av utrymmen och servering.

Vi kommer att behandla ämnen så som:

  • hygi­en­kom­pe­tens och serveringspass
  • gast­ro­no­mi, ser­ve­rings­tek­nik och kassahantering
  • dryc­keskun­skap: vin, öl och alko­hol­fria drycker
  • arbets­sä­ker­het och håll­bart arbetssätt.

Som arbetsgivare kan du erbjuda denna möjlighet till dina sommarjobbare. Genom att ha en utbildad personal förbättrar du dina kunders upplevelse på restaurangen/caféet. Läroavtal är ett bra alternativ för alla parter. Läs mer om läroavtal här.

Examensdelar:

  • Att arbe­ta i restau­rang­verk­sam­het (20kp)

eller

  • Café­ser­vice (10kp)

Utbildningen beräknas ta 2-3 månader och genomförs via läroavtal, så arbete och studier går hand i hand.

I april-maj arrangeras närstudier vid Optima, Trädgårdsgatan 30. I augusti genomförs yrkesprov ute på arbetsplatsen. Efter avlagt yrkesprov erhåller deltagaren ett delexamensbetyg.

Det finns även möjlighet att fortsätta studierna inom branschen och avlägga en helexamen.

Kon­takt­upp­gif­ter

Arbetslivskkoordinator Kerstin Ström
Mobil 044 7215 307
kerstin.strom@optimaedu.fi

Restau­rang­s­tjär­nan” är en utbild­ning för dig som är ny i restau­rang och cafébranschen. 
Tesom­me­li­er Anni­ka Knekt under en när­stu­di­e­dag på Optima.