Hoppa till innehåll

-

Smör­gås­mäs­ta­ren

Utveck­la kundupp­le­vel­sen i café och restaurangbranschen

Denna utbildning är för dig som vill hänga med i de nya smörgåstrenderna, samtidigt som du lär dig hur du ökar kundtillströmningen och förbättrar kundernas upplevelser.

Du får mångsidiga verktyg som hjälper dig att bygga upp ditt brand. Vi jobbar klimatmedvetet med lokala råvaror, inhemska charkvaror och vegetariska/veganska alternativ.

För att optimera din fortbildning bygger vi upp programmet tillsammans med nordiska inspiratörer, regionens näringsliv och Optimas föreläsare med passion för mat.

Utbild­ning­en består av föl­jan­de examensdelar:

  1. Till­verk­ning av smör­gå­står­tor och cock­tail­bi­tar som är en del av yrkes­ex­a­men inom bageribranschen
  2. Arbe­te som café­sak­kun­nig som är en del av yrkes­ex­a­men i kundser­vice på restaurang
  3. Att fun­ge­ra som arbets­plats­hand­le­da­re som är en del av yrkes­ex­a­men inom bageribranschen
  4. Utveck­ling av kundupp­le­vel­ser och tjäns­te­de­sign som är en del av yrkes­ex­a­men i affärsverksamhet

Utbildningen sker via läroavtal så, arbetet och studier går hand i hand. Totalt omfattar utbildningen 155 kompetenspoäng. Efter avlagda yrkesprov erhåller den studerande ett intyg över utbildningen och får delexamensbetyg.

Utbildare: Bjarni Freysteinsson, Liselott Wiik, Kerstin Ström och inslag av nordiska föreläsare.

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Start: Oktober 2020 Utbildning beräknas ta 1,5 år, enligt individuell plan

Avgift: 95€ (moms 0%)

Info och anmälan:

Kerstin Ström
tfn. 044 721 5307
kerstin.strom@optimaedu.fi