Hoppa till innehåll

-

Trendråd­gi­va­re

En mix av skön­het och mode

Denna utbildning passar för dig som

  • Arbe­tar inom mode men vill för­dju­pa dina kunskaper
  • Tän­ker star­ta eget och vill ha kun­ska­per hur man tol­kar oli­ka per­sonsti­lar och trender
  • Egen­fö­re­ta­ga­re som vill öka för­sälj­ning­en genom oli­ka kanaler
  • Mode och skön­hets­in­tres­se­ra­de som vill för­dju­pa kun­nan­det inom områ­det
     

Utbildningen består av följande examensdelar: 

  1. Arbe­te inom modebran­schen som är en del av grun­dex­a­men inom tex­til och modebranschen
  2. För­sälj­nings­ar­be­te och kund­fo­ku­se­ra­de tjäns­ter inom hår- och skön­hets­bran­schen som är en del av grun­dex­a­men inom hår- och skönhetsbranschen
  3. Råd­giv­nings­tjäns­ter inom hår- och skön­hets­vård som är en del av grun­dex­a­men inom hår och skönhetsbranschen

Utbildningen sker via läroavtal, så arbetet och studier går hand i hand. Totalt omfattar utbildningen 85 kompetenspoäng. Efter avlagda yrkesprov erhåller den studerande ett intyg över utbildningen och får delexamensbetyg.

Närstudier ordnas en till två gånger i månaden.

Utbildare: Gunilla Sandvik, Jenna-Mari Sundvik och Tina Sacklén-Nyholm samt inslag av nordiska föreläsare med inriktning på sociala medier och mode

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Start: januari 2021. Utbildning beräknas ta drygt ett år, enligt individuell plan

Info och anmälan:

Kerstin Ström
tfn 044–721 5307
kerstin.strom@optimaedu.fi